Utforskende lek med smaker

Denne ressursen er en del av heftet «Måltidet som pedagogisk arena» der åtte nasjonale sentre har laget aktiviteter som er knyttet til fagområdene i rammeplanen. Disse viser ulike måter å bruke måltidet som en pedagogisk arena og er ment som inspirasjon for deg som jobber i barnehagen.

utforske_lek_med_smaker_16_9.jpg

Forankring i rammeplanen

Under kapittelet om livsmestring og helse heter det at måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner. Dette blir understreket i fagområdet «Kropp, bevegelse, mat og helse» der det heter at barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og
matkultur og at personalet bl.a. skal legge til rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, deltakelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barn.

Bærekraftig utvikling har blitt et eget avsnitt i den nye rammeplanen. I den sammenhengen vil arbeid med f.eks. kjøkkenhage kunne være med på å fremme en begynnende forståelse for bærekraftig utvikling. Som et punkt under fagområdet «Kropp, bevegelse, mat og helse» blir det nettopp sagt at barnehagen skal bidra til at barna får innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid.

Refleksjonsspørsmål

  • Hvordan kan våre egne smaksprereferanser påvirke vårt arbeid med mat og barn?
  • På hvilken måte kan vi hjelpe og støtte barna med å uttrykke smak- og sanseopplevelsene med ord? Hvilke ord og begreper vil vi bruke i denne sammenhengen?
  • På hvilken måte inkluderer vi barns medvirkning i mat og måltider?

Introduksjon til aktiviteten

I barnehagealder skal barnet bli kjent med mange smaker og lukter. Barnehagens måltider gir fine muligheter til varierte smak- og lukterfaringer, men smak og sanselek kan også skje i forkant av måltidet. Ved å smake i forkant av et måltid får barna mulighet til å øve seg på smakene som skal serveres senere. Dette kan gi dem flere møtepunkt med nye uvante smaker, noe som kan bidra til at barna blir tryggere på maten. Ved å smake på ukjent mat og ved å sette ord på opplevelsen, kan barnets smaksrepertoar og vokabular utvides.

Aktivitet med barna

Lag smakstallerkener med ulike tema, sammen med barna. La barna hjelpe til med å dele opp grønnsaker og frukt i små biter. Bruk grønnsaker og frukt dere skal servere senere. Smakstallerkener kan gjerne benyttes utenom måltider også, for å øve på smak og begreper. Ikke press barn til å smake hvis de ikke vil. Noen barn vil gjerne se på først. Her får de utforskende barna være gode forbilder.

Søt smakstallerken:

Sammenlikn stekte og rå utgaver av ulike grønnsaker f.eks. løk, gulrot og paprika. Hva skjer med smaken når du varmebehandler noen grønnsaker? Blir de søtere? Hva skjer hvis dere krydrer tomatsaus forsiktig med litt sukker?

Sur smakstallerken:

Utforsk den sure smaken til grønne epler, sitron og lime. Sammenlikn surheten til umoden og moden frukt. Kan dere se en sammenheng? Er det slik at umoden frukt er surere enn moden frukt?

Bitter smakstallerken:

Lag en smakstallerken bestående av ulike bitre grønnsaker og frukt som buketter av kokt broccoli, kokt rosenkål, reddiker i skiver, grapefrukt, rucculasalat osv.

Det kreves trening for å venne seg til smaker, særlig det bitre. Dere kan derfor gjerne kombinere bitre smaker med for eksempel ost. Ruccula har en sterk bittersmak når den spises alene, men bitterheten forsvinner som et trylleslag når den kombineres med ost. 

Utforsk den bitre smaken til grapefrukt. Kan dere skille den bitre smaken fra den sure smaken til sitron? Sammenlikn rød og gul grapefrukt. Utforsk salater ved å sammenlikne ulike typer. 

La barna pille fra hverandre en rå rosenkål. De kan smake på ett enkelt blad. Sammenlikn også smaken av en liten bit kokt rosenkål med og uten smør eller rømme.