Om heftet

Heftet er ment å være en inspirasjon for deg som arbeider i barnehagen. Vi håper at når du leser dette vil reflektere over og teste ut hvordan ulike deler av rammeplanen kan knyttes til måltidene i barnehagen. For måltidet handler om mer enn maten som spises, det er en arena hvor det foregår møter mellom barn, og mellom barn og voksne.

Heftet ble i 2017 utviklet av åtte nasjonale sentre på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. I 2021 ble heftet revidert og representerer nå alle de elleve nasjonale sentrene. Hvert av sentrene har laget en aktivitet fra deres fagområde som viser ulike måter å bruke måltidet som en pedagogisk arena i barnehagen.

Vi ønsker at du fortsetter å utforske mulighetene som ligger i måltidet, og at du vil invitere barna til ulike aktiviteter der de kan utforske, undre seg, reflektere og stille spørsmål.