Sjekkliste for retningslinjer

Disse sjekklistene er utviklet til deg som leder eller ansatt i skole, helsesykepleier, elev eller andre på skolen som er opptatt av trivelige måltider og et variert og godt mattilbud. Sjekklistene kan brukes i et felles arbeid med skolemåltidet.

sjekkliste_16_9.jpeg

En suksessfaktor for endrings- og utviklingsarbeid er at det er godt forankret, både i planer og i mennesker. Sjekklistene kan benyttes i en ressursgruppe for skolemåltid, med representanter fra ledelse, SFO, kantine, skolehelsetjeneste og elever, eller i skolemiljøutvalget for å jobbe målrettet med måltid og mattilbud.

Sjekkliste for barneskole (bokmål)

Sjekkliste for barneskule (nynorsk)

Sjekkliste for ungdomsskole (bokmål)

Sjekkliste for ungdomsskule (nynorsk)

Sjekkliste for videregående skole