Skolemateksperimentet

Filmene i «Skolemateksperimentet» er et godt utgangspunkt for refleksjon hos elevene og målet er at elevene opplever skolemåltidet som ”viktig for meg”. Ikke bare for helsa, men også innsatsen de ønsker å legge i skolearbeidet, og for det sosiale miljøet og trivsel på skolen.

Film 1 - skolemateksperimentet (youtube.com)

Film 2 - skolemateksperimentet (youtube.com)

Skolemateksperimentet består av to filmer der fire tiendeklassinger tester sine skolematvaner på en førsteklasse, og observerer hvordan maten påvirker elevene og klassen. Dette danner grunnlag for refleksjon rundt hva et sundt skolemåltid kan bestå av, og hvorfor det er viktig.

Målet er at elevene opplever skolemåltidet som "viktig for meg". Ikke bare for helsa, men også innsatsen de ønsker å legge i skolearbeidet, og for det sosiale miljøet og trivsel på skolen. Kampanjefilmene egner seg godt til bruk i undervisning, i foredrag eller som oppspark til diskusjon på foreldremøter.

Målgruppe

Målgruppen for kampanjen er ungdomsskoleelever, men Helsedirektoratet håper at filmene også kan skape diskusjon blant foreldre, lærere og andre som jobber i eller med skole.

Skolemateksperimentet er utarbeidet av Helsedirektoratet, 2016.