Oppdrag 2022

Under kan du lese utdrag fra oppdraget som ble gitt oss, i fellesskap med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet, i 2022.

  1. Samle og systematisere erfaringer fra organisering, finansiering og gjennomføring av skolemåltider, fra skoleeiere, grunnskoler og videregående opplæring.Hovedansvar Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet v/ Høgskulen på Vestlandet.
  2. Oppsummere kunnskap om skolemåltid relatert til ulike utfallsmål.
     Hovedansvar Folkehelseinstituttet.
  3. Utrede samfunnsøkonomiske konsekvenser ved et avgrenset antall ulike modeller.
    Hovedansvar Helsedirektoratet.

Oppdraget skal gjennomføres i samarbeid mellom Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet (FHI). Helsedirektoratet er koordinator for oppdragets helhet. Det forutsettes at det er dialog med sentrale aktører i utdanningssektoren underveis i gjennomføring av oppdraget, både med arbeidsgiversiden, arbeidstakersiden, elevorganisasjonen, foreldre og andre som kan bli berørt og som kan bidra med viktige innspill. Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet vil ha særlig ansvar for del 1: å samle og systematisere konkrete eksempler og erfaringer fra organisering, finansiering og gjennomføring av skolemåltider, fra skoleeiere, grunnskoler og videregående opplæring, men også bidra med innspill til andre deler av oppdraget.

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet rapporterer i fellesskap med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet til Helse- og omsorgsdepartemenet og Kunnskapsdepartementet parallelt. Det skal være dialog med departementene underveis i arbeidet med oppdragene.