Svømmedyktig

Svømmedyktig.no er en nettside for deg som underviser i svømming, selvberging og livredning i grunnskolen, eller har ansvar for å tilrettelegge for tilstrekkelig og forsvarlig opplæring.

Svommedyktig16_9.png

svømmedyktig.no

Om Svømmedyktig

På Svømmedyktig vil du finne aktiviteter som støtter opp under kompetansemålene etter 2.-, 4.-, 7.- og 10. trinn, med særlig fokus på øvelsene i den obligatoriske ferdighetsprøven som skal bidra til at eleven blir svømmedyktig etter 4. trinn.

For at eleven skal bevege seg fra vanntilvenning til å bli svømmedyktig, er det naturlig å følge en metodisk rekkefølge. Aktivitetene på Svømmedyktig har derfor en progresjon fra det enkle til det komplekse.

I tillegg til aktivitetene vil du også finne informasjon om opplæringen, krav og anbefalinger, sikkerhet og organisering, praksiseksempler, lenker til undervisningsopplegg, samt annen viktig informasjon.

Vi har tatt utgangspunkt i at det er målgruppene sine behov som skal styre hva for innhold vi skal ha på nettsiden. Derfor har vi snakket med en rekke personer som kjenner svømme og livredningsopplæringen. Ufaglærte og faglærte svømmelærere, rektorer og skoleeiere har fått uttale seg om ønsker og behov. Innholdet på nettsiden er samlet inn og kvalitetssikret av en arbeidsgruppe bestående av ressurspersoner på fagfeltet.

Svømmedyktig er del av regjeringens satsning på bedre svømmeopplæring i skolen. Oppdraget med å lage og drifte nettstedet er gitt til Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, fra Kunnskapsdepartementet, via Utdanningsdirektoratet.