Aktivitetskassen

Din verktøykasse for kroppsøving og fysisk aktivitet! Aktivitetskasse inneholder aktiviteter og øvelser til nytte både for daglig fysisk aktivitet i skolen og i kroppsøvingsfaget.

aktivitetskassen16_9.jpg

aktivitetskassen.no

Om aktivitetskassen

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, ansvaret for videre drift og kvalitetssikring av deres idé- og ressursbank, bedre kjent som aktivitetsbanken. Denne aktivitetsbanken inneholdt aktiviteter og øvelser til nytte både for daglig fysisk aktivitet i skolen og i kroppsøvingsfaget. Målgruppen var -, og er fremdeles, ansatte i skolen, men den skal også være nyttig for SFO- og barnehageansatte og andre som ønsker tips til fysisk aktivitet i hverdagen. Fokus er glede og mestring ved bevegelse, og at alle skal kunne delta.

I forbindelse med at Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet overtok ansvaret for aktivitetsbanken fikk denne nytt navn og domene – aktivitetskassen.no.

Innholdet i den gamle aktivitetsbanken har blitt gjennomgått og kvalitetssikret. Aktivitetskassen har fått en ny og brukervennlig utforming, utviklet i samarbeid med Senter for nye medier, Høgskolen i Bergen.

I arbeidet med den nye versjonen av aktivtetsbanken har senteret arbeidet tett med Høgskolen i Hedmark. I tillegg til viktige arbeidsmøter om brukervennlighet og kvalitetssikring, har fagmiljøet ved HiHm bidratt med nye aktiviteter, der mange av dem er eksempler på fysisk aktiv læring.