Matjungelen

Matjungelen er et aktivitetsprogram for barn i SFO/AKS, der de kan oppdage og oppleve en jungel av mat og oppleve matglede i fellesskap. Matjungelen inneholder blant annet en kompetansehevingspakke for SFO-ansatte, aktivitetsopplegg for barna, materiell, utstyr og oppskrifter til bruk på SFO.

matjungelen16_9.jpg

På Matjungelen.no finner du sunne og gode oppskrifter utviklet spesielt for SFO. Du finner også spennende praksiseksempler i «Jungeltelegrafen». Matjungelen er utviklet av Folkelig, i samarbeid med Opplysningskontoret for frukt og grønt og Høgskulen på Vestlandet, på oppdrag fra Helsedirektoratet.

matjungelen.no