Fysisk aktivitet
Et barn som klatrer i et tre

Eller velg filter

Resultater

Ingen treff på ditt søk

Aktuelt

  Foto: Merete Hagen Helland
  Mat- og helsekonferansen 2022

  Mat- og helsekonferansen 2022 gjennomføres i Levanger 3.november. Tema for årets konferanse er smak og bærekraft.

  Webinarserie for kroppsøving

  Serien er til deg som underviser i kroppsøving. Webinarene tar blant annet for seg tema som fagfornyelsen, svømmeopplæring, covid-19, tilrettelegging og vurdering . På denne siden finner du en ove...

  Webinarserie i mat og helse
  Webinarserie for mat og helse

  Serien er til deg som underviser i mat og helse. Webinarene tar blant annet for seg tema som læremidler i mat- og helsefaget, kostråd og anbefalinger, bærekraft, bruk av digitale hjelpemidler, psy...

  SAMMEN

  Sammen er en gratis læringsressurs som er utviklet for 3.-4. klasse med fokus på de tverrfaglige temaene; Folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling.

  Mat- og helsepodden

  Mat- og helsepodden er en læringsressurs som er utviklet for bruk i mat- og helseundervisningen. Podkastserien tar utgangspunkt i kompetansemål etter 7. trinn, men flere av episodene kan også tilpa...

Andre ressurser

  Aktivitetskassen

  Din verktøykasse for kroppsøving og fysisk aktivitet! Aktivitetskassen eies og drives av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Den inneholder aktiviteter og øvelser til nytte både fo...

  Matjungelen

  Matjungelen er et verktøy for dere som jobber i barnehagen eller SFO. Målet er at dette verktøyet skal inspirere dere og være til hjelp i arbeidet med mat- og måltidsglede.

  Svømmedyktig

  Svømmedyktig.no er en nettside for deg som underviser i svømming og livredning i grunnskolen, eller har ansvar for å tilrettelegge for tilstrekkelig og forsvarlig opplæring.