Om oss

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet ved Høgskulen på Vestlandet jobber med å styrke barnehage, skole og SFO som helsefremmende arena, med fokus på fysisk aktivitet og mat og måltider, og på skolefagene mat og helse og kroppsøving.