Undervisning tilpasset elever med kognitive funksjonsnedsettelser

Prosjektet «Kom og se – så godt!» presenterer en rekke matlagingsfilmer beregnet på personer med utviklingshemming eller andre kognitive funksjonsnedsettelser.

matfilmer.org

Målgruppe

Personer med utviklingshemming eller andre kognitive funksjonsnedsettelser. Opplæringsfilmene kan også være nyttig for lærere som skal arbeide med tilpasset undervisning i faget mat og helse, samt yngre elever som skal lære å lage mat på grunnleggende nivå.

Matlagingsfilmer

De fleste filmene har varighet på 4-5 minutter. Noen av filmene presenterer ingredienser, redskaper, råvarer og fremgangsmåte for å lage spesifikke matretter. Andre filmer fokuserer på bredere tema som hygiene på et kjøkken og hvordan man kan skape en trivelig ramme rundt måltidet. Flere av filmene er basert på oppskrifter fra den lettleste kokeboken «Så godt!» av Linde og Innstrand.

Bruk i undervisning

Det er lagt vekt på at filmene skal kunne brukes av personer som i liten grad kan lese. I tillegg kan man velge om man vil se filmene som vanlig film, med tekst, med tegnspråk for hørselshemmede eller som film med automatiske stopp etter hvert trinn i matlagingsprosessen.

Om prosjektet

Filmene er et resultat av prosjektet «Kom og se – så godt!» der overordnet mål var å bidra til et helsefremmende kosthold for mennesker med utviklingshemming. Prosjektet er et resultat av samarbeid mellom Extra Stiftelsen, Karde AS, Statped og Norsk forbund for utviklingshemmede.