Kanopadling

Konkrete eksempler på bruk av kano i skolen. Filmene kan gjerne deles med elevene i forkant av en tur slik at de får en forståelse av hva de skal få være med på. Innholdet egner seg også til omvendt undervisning.

kanopadling_16_9.jpg

Gode grunner for å bruke kano i undervisningen

 • I kroppsøving kan bevegelsesaktiviteten knyttes til kjerneelementet Uteaktiviteter og naturferdsel, Bevegelse og kroppslig læring og Deltakelse og samspill i bevegelsesaktiviteter.
 • Kanopadling byr på varierte naturopplevelser og friluftsliv. Undervisningen kan inneholde formidling av kunnskap om naturen og ferdigheter i å ferdes utendørs i vann og vassdrag. Undervisning med kano kan handle om respekt for naturen, bli glad i naturen og ta vare på den. Temaer knyttet til vårt syn på naturen og bærekraftig utvikling kan være aktuelt.
 • Elevene får være i bevegelsesaktivitet og får brukt ulike muskler, for eks. i overkroppen, muskler som de kanskje ellers bruker lite
 • Elevene får innblikk i og ta del i gamle tradisjoner og manuelle måter å ta seg frem på
 • Kanopadling handler også om samarbeid, kommunikasjon og å ta ansvar for seg selv, andre og utstyr
 • Mange fag kan trekkes inn, det gir muligheter for flerfaglige og tverrfaglige undervisningsopplegg

Korte filmer om kanopadling

Nedenfor finner du noen filmklipp som hver for seg viser noen sider ved kanopadling.  Teknikken ved kanopadling kan variere. Det finnes for eks. mange ulike navn på omtrent de samme teknikkene. Teknikkene vil også variere alt etter hvor mye man har øvd og hvor elevenes alder.

Et utvalg aktuelle kompetansemål

2. trinn

 • utforske egen kroppslig bevegelse i lek og andre aktiviteter, alene og sammen med andre
 • leke og være med sammen med andre i aktivitet i varierte bevegelsesmiljøer
 • leke og utføre grunnleggende øvelser med tilvenning til vann, som å dykke, flyte, gli, skape framdrift, hoppe uti og orientere seg i vann
 • utforske naturen i nærmiljøet med varierte aktiviteter til ulike årstider
 • forstå og praktisere turregler og bruke klær etter vær og forhold i naturen
 • øve på trygg ferdsel ved vann og på å tilkalle hjelp


10. trinn

 • utforske egne muligheter til trening, helse og velvære gjennom lek, dans, friluftsliv, idrettsaktiviteter og andre bevegelsesaktiviteter
 • trene på og utvikle ferdigheter i varierte bevegelsesaktiviteter
 • planlegge og gjennomføre bevegelsesaktiviteter som kan gjennomføres ved skader eller sykdom
 • bruke egne ferdigheter og kunnskaper på en slik måte at det kan medvirke til framgang for andre
 • forstå og gjennomføre livredning i, på og ved vann ute i naturen
 • gjennomføre friluftslivsaktiviteter til ulike årstider, også med overnatting ute, og reflektere over hva naturopplevelser kan bety for seg selv og andre
 • vurdere risiko og sikkerhet ved ulike uteaktiviteter, og forstå og gjennomføre sporløs og trygg ferdsel