Nasjonale sentre

Det er elleve nasjonale senter, som på ulike satsingsområder har nøkkelroller for å utvikle kvaliteten på opplæringen.

Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring 
nafo.oslomet.no

Nasjonalt senter for engelsk og framandspråk i opplæringa 
hiof.no

Nasjonalt senter for samisk i oppleringa
lohkanguovddas.no

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen 
kunstkultursenteret.no

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
uis.no

Nasjonalt senter for læringsmiljø og åtferdsforsking 
uis.no

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 
mhfa.no

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringa
matematikksenteret.no

Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa 
naturfagsenteret.no

Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa 
nynorsksenteret.no

Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking
skrivesenteret.no