Samtaleverktøy om barn, kosthold og aktivitet

«Gode vaner for god helse – barn, kosthold og fysisk aktivitet» er et samtaleverktøy som helsesykepleiere og annet fagpersonell kan bruke i samtale med barn og foresatte.

samtaleverktøy16_9.jpg

kreftforeningen.no

Målgruppe

Ansatte i helsestasjon og skolehelsetjeneste, helsesykepleier, helsesykepleierutdanning, lærere og ansatte i skolen

«Gode vaner for god helse – barn, kosthold og fysisk aktivitet» er et gratis samtaleverktøy som gjør det enklere å snakke med barn og deres familier om noe av det mest elementære i alle barns hverdag, nemlig mat og fysisk aktivitet. Samtaleverktøyet består av 16 plansjer i A4- format, to korte animasjonsfilmer samt en veileder for helsesykepleier som er tilpasset barn i alderen 2- 9 år.

Samtaleverktøyet ble først utviklet for bruk på fireårskontrollen på helsestasjonen og skolestartundersøkelsen, men kan også brukes i andre sammenhenger, som for eksempel av lærer i undervisning. Tema som tas opp er mat, bevegelse, lek, døgnrytme og skjermaktivitet. Filmene og illustrasjonene kan brukes som utgangspunkt for reflekterende samtaler med barna og deres familier. Materiellet er basert på illustrasjoner med lite tekst og kan også fungere godt i møte med minoritetsspråklige.

Verktøyet er utviklet av Kreftforeningen i samarbeid med helsesøstre og fysioterapeut.