Mat- og helsekonferansen 2023: Tverrfaglighet, identitet og kultur

Mat- og helsekonferansen 2023 arrangeres på Universitetet i Sørøst-Norge, campus Vestfold, torsdag 26. oktober. Tema for årets konferanse er tverrfaglighet i mat og helse, og maten og måltidets betydning for identitet og kultur.

Jordskokk_16_9.jpg
Foto: Åshild Woldstad

Strømming av konferansen

Mat- og helsekonferansen 2023 sendes direkte på Universitetet i Sørøst-Norge sine nettsider 26. oktober kl. 09.30 – 17.00.

Dato: 26. oktober
Tid: 09.30 – 17.00
Sted: Campus Vestfold, Universitetet i Sørøst-Norge, Raveien 215, 3184 Borre

Plenumsprogrammet på konferansen foregår i auditorium A1-30 – Larvik, som ligger i hovedbygget. Her finner du kart over campus.

Program

Årets konferanse byr blant annet på spennende innlegg om tverrfaglighet og dybdelæring, matkulturelle minoriteter og presentasjon av det nye kapitlet om ultra-prosessering i kostrådene. I tillegg blir det lagt opp til praksisdialog med kollegaer i mat og helse og presentasjon av ny forskning på mat- og helsefaget.

09.00 – 09.30 Ankomst og registrering

09.30 – 09.45 Åpning av konferansen

09.45 – 09.50 Kulturelt innslag

09.50 – 10.30 Dybdelæring og tverrfaglighet
Bjørn Bolstad, seniorrådgiver og fungerende daglig leder ved FIKS, Universitetet i Oslo

10.30 – 10.45 Pause

10.45 – 12.00 Matkulturelle minoriteter
Introduksjon til tema: Kristin Gregers Eriksen, førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge 
Muslimsk veiviser: Yasmin Elmousaoui og Zeynab Bouhedjeur
Romsk veiviser: Safira Josef

12.00 – 13.00 Lunsj

13.00 – 14.00 Parallellsesjoner

Parallell 1a) Praksisdialog del 1

Tema 1: Hvordan bruke matkulturelle minoriteter på egen skole som en ressurs i mat- og helseundervisning?

Tema 2: Hvordan bruke nærmiljøet i mat- og helseundervisning?

Parallell 1b) Forskning

Tema 1: Evaluering av de praktisk-estetiske fagene i fagfornyelsen, LK20

Tema 2: En smakebit av aktuell forskning på mat- og helsefaget

14.00 – 14.30 Tverrfaglig mat og helse

14.30 – 15.00 Pause

15.00 – 15.30 Nye kostråd: Kapittel om ultraprosessert mat
Elling Bere, professor og seniorforsker Folkehelseinstituttet/Universitetet i Agder

15.30 – 16.00 Kritisk literacy og multimodale tekster - elevers arbeid med "grønnvasket" markedsføring av junkfood
Kirsten Linnea Kruse, førsteamanuensis Universitetet i Sørøst-Norge

16.00 – 16.30 Spørretime - Få svar på det du lurer på om mat- og helsefaget

16.30 – 16.45 Oppsummering og avslutning

 

Slik kommer du deg til campus Vestfold

Tog

Med tog kan du gå av enten på Skoppum stasjon eller Tønsberg stasjon

 • Fra Skoppum stasjon går det noen direkteruter med buss og andre som innebærer skifte av buss. Det tar 30-40 minutter fra stasjonen til campus.
 • Fra Tønsberg stasjon går buss nr. 02 fire ganger i timen store deler av dagen. Det tar ca. 20 minutter fra stasjonen til campus.

Oppdaterte reisetider finner du her på Vestfold Kollektivtrafikk (vkt.no)

Fly

Du kan fly enten til Gardermoen eller til Torp, Sandefjord. Fra Torp er det jevnlige shuttlebusser til Torp stasjon.

Både fra Torp og Gardermoen kan du ta tog videre mot campus Bakkenteigen. I reisetid bør du regne én time fra Torp og ca. 2,5 time fra Gardermoen. Sjekk vy.no for detaljer.

Bil og parkering

Det er gratis parkeringsplasser ved campus. Parkering kun tillatt innenfor oppmerkede felt. Eget p-område for samkjøring krever gyldig oblat i vindu.

Både nordfra og sørfra på E18 tar du av i Undrumsdalskrysset, nr. 34. Fra E18 følger du skilting mot universitetet.

Kommer du med Bastøferga til Horten, følg Rv. 19 til du møter på skilting mot universitetet.

Presentasjon av poster

Forskere, studenter, undervisere og lærere fra grunnskole og høyere utdanning i mat og helse inviteres til å dele kunnskap, resultater og erfaringer på Mat- og helsekonferansen 2023. Forskningsfunn eller undervisningsopplegg presenteres som poster, og må meldes inn på e-post til Ingrid Laukeland Djupegot.

Beste poster premieres, og det deles ut en jury-pris og en publikumspris.

Vurderingskriterier for jury-pris

 • Blikkfang
 • Tydelig budskap
 • Strukturert og gjennomarbeidet
 • Faglig innhold med klar relevans for mat- og helsefaget
 • Hensiktsmessig bruk av figurer, bilder, tabeller
 • Helhetsinntrykk

Frist for påmelding av poster: 08. oktober 2023

Følgende informasjon inkluderes i e-post:

 • Tittel på poster
 • Navn og arbeidssted til forfattere
 • Sammendrag av posterens innhold (maks 200 ord)

Postere vurderes fortløpende. Enkelte posterforfattere vil bli invitert til å gi en kort muntlig presentasjon av posteren.
På konferansedagen henges posterne opp utenfor konferanselokalet mellom kl. 09.00 og 09.30. Anbefalt minimum størrelse på poster er A2-format (42 x 60 cm).
Eksempler på postere som har blitt presentert på tidligere konferanser kan du se på matoghelse.org

Mer informasjon?

For spørsmål eller behov for ytterligere informasjon om konferansen, kontakt Ingrid Laukeland Djupegot.

Om konferansen

Mat- og helsekonferansen er en årlig konferanse som arrangeres i samarbeid mellom Mat og helse i skolen, Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet ved Høgskulen på Vestlandet og en høyere utdanningsinstitusjon som tilbyr utdanning i mat og helse. Årets utdanningsinstitusjon er Universitetet i Sørøst-Norge, campus Vestfold.