Elevstyrt kantine gjennom valgfag

Formålet med valgfaget innsats for andre er å stimulere til frivillig arbeid og sosial verdiskaping gjennom praktisk erfaring ved å planlegge og iverksette tiltak som imøtekommer behov i lokalmiljøet. Ved Søndre Modum ungdomsskole knytter man dette til skolemåltidet.

Fire elever driver kantine for 226 medelever

Søndre Modum ungdomsskole var ny i 2008 og ble bygget med et trivelig spiselokale og tilrettelagt for kantinedrift. Miljøarbeider har i flere år drevet kantine med hjelp av elever på 9. og 10. trinn, men høsten 2016 overtok elevene helt styring og drift. Det var miljøarbeider og lærer i valgfaget innsats for andre  som så mulighetene i å slå sammen fag og kantinedrift. 

Organisering

Kantinestyret har fire stillinger - daglig leder, markedsansvarlig, innkjøpsansvarlig og salgsansvarlig. Kantinestyret samarbeider også med lærere og elevrådet.  I tillegg får de hjelp fra to og to elever fra 9. trinn i daglig drift, som å legge ut mat. I tillegg til å ha personalansvar for medelevene har de daglig ansvar for kasse, låsing, rydding og vask. Hver elev har to valgfagtimer i uken til disposisjon til dette arbeidet. På grunn av baking og andre forberedelser, jobber elevene av og til overtid, men det kan de avspasere senere.

Finansiering

Gjennom varesalget er kantinen selvfinansiert, og et eventuelt overskudd blir brukt til investeringer i nytt utstyr. De har investert i to pressgriller og en tavle som kan brukes til markedsføring av produkter. Mobilskolemeldinger blir brukt for å annonsere «vaffelfredag». Dette er et svært populært tilbud – grove vafler konkurrerer med nærliggende butikk og kiosk.

Stort ansvar og mye planlegging

Kantinestyret registrerer at det er mange som ikke har med seg matpakke. De sørger nå for et variert og sunt kantinetilbud for sine 230 medelever, hver skoledag, hele året. Det er også et stort ansvar! «Vi opplever å dekke et viktig behov», forteller elevene. Så langt synes de det er en spennende utfordring og setter samtidig pris på friheten og tilliten de har fått til å utforme kantinetilbudet slik de vil, innen gitte rammer. De må selv kartlegge hvor mye som selges av de ulike produktene. Det er kanskje den største utfordringen, å planlegge framover i tid og tilpasse innkjøp etter etterspørsel», forteller daglig leder. «Det er som å drive en bedrift».

Hjemmelagde rundstykker, salat og 230 cupcakes

De fire kantinedriverne forteller at de anvender mye av kompetansen de har tilegnet seg gjennom mat- og helsefaget, samt økonomi. På menyen tilbys blant annet hjemmebakte rundstykker, som kundene gir gode tilbakemeldinger på. Ellers består tilbudet av brød og polarbrød med pålegg. De har også mulighet til å lage havregrøt på bestilling, hjemmelaget kornblanding og nøttemiks. Noen ganger har de også varmmat (ca. hver 6.uke), som salat med skinke og pasta og pizza. Da skolen arrangerte «Mot til å glede» bakte de hele 230 cupcakes. Det er ikke småtteri de har fått til, og elevene understreker at de har tilegnet seg viktige erfaringer som de tar med seg videre. Etter endt skoleår vil de dessuten få med seg en attest til CV’en, i tillegg til sluttvurdering på vitnemålet.

«Vi har ikke hørt om andre skoler som har denne løsningen. Erfaringen så langt er svært positiv, og vi vil fortsette til neste år», forteller miljøarbeider. «Til våren vil årets styre bidra i intervjurunder og rekruttere nye styremedlemmer».