Barnehage

ets23035_a3_1280Barnehagen er en viktig arena for å fremme god utvikling og helse hos barna. Livsstilsvaner dannes tidlig. Ved å ha et helsefremmende fokus i barnehagen kan man legge grunnlaget for gode vaner og livslang mat- og bevegelsesglede hos barna.

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet skal bidra til å styrke barnehagepersonalets kompetanse i å legge gode rammer for fysisk aktivitet og sunne måltid. Målet er å styrke barnehagens rolle som helsefremmende arena og redusere sosiale ulikheter.

En viktig del av dette arbeidet er å bidra til brobygging og tverrfaglig samarbeid mellom sektorer. Et samarbeid mellom barnehager og helsestasjoner vil gagne barns trivsel, læring og utvikling.

På barnehagesidene våre finner du stoff som er relevant for barnehagepersonell, og for barnehageeier- og styrer innenfor fagområdene mat, måltid og fysisk aktivitet i skolen. Vi har også en ressursbase hvor du finner pedagogiske ressurser opp mot disse fagområdene.

 

Bilde1Senteret har utviklet en egen brosjyre for barnehager som omtaler senteret og senterets fagområder.

Du kan lese denne her som pdf