Header

Nyhetsbrev, desember 2014

Julen nærmer seg, og vi kan se tilbake på et spennende halvår som nye i nytt senter. Mange prosjekter og ressurser er i full gang, og flere vil bli tilgjengelige for målgruppene våre om kort tid.
Vi har også gjennomført en stor åpningskonferanse for senteret ved Høgskolen i Bergen som ble svært godt mottatt!

---
Video og presentasjoner fra Åpningskonferansen

Åpningskonferansen for senteret 28.-29. oktober 2014

Med fullsatt hovedaula på Høgskolen i Bergen (i alt rundt 350) ble Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet og konferansen offisielt åpnet av helse- og omsorgsminister Bent Høie tirsdag 28. oktober.

Les mer

---
Sunn framtid

Forskning på sammenheng mellom levevaner og skoleprestasjoner 

«Uten mat og drikke, duger helten ikke» er et ordtak vi alle kjenner. Har det noen betydning i en skolesammenheng? Usunne levevaner hos barn og ungdom er åpenbart en bekymring for helse og trivsel men også for læring i seg selv. Det er gjort en del forskning som indikerer en sammenheng mellom usunne levevaner og redusert kognitiv funksjon og dårlige skoleprestasjoner. En ny norsk tverrsnittstudie finner også en slik sammenheng.

Les mer

Spill deg sprek

Det blir stadig mindre fysisk aktivitet blant barn og unge i vår del av verden. Alternative arenaer som kan motivere til lek og bevegelse er derfor interessante områder. Digitale spill kan være en slik arena og i starten av 2015 lanserer vi to spill som kan motivere til lek og bevegelse.  

Les mer

Nettressurser til bruk i og utenfor skolen

Så langt er de fleste nettressursene utviklet for bruk i skolen. Men mange av ressursene kan også brukes på andre arenaer. Enten som de er eller med noen tilpasninger.

Les mer

 

Forskning på betydningen av skolens fasiliteter for å fremme fysisk aktivitet

Skolen har en viktig rolle i å fremme fysisk aktivitet blant barn og unge. For å dekke det daglige behovet for 60 minutter fysisk aktivitet hver dag må elevene ha flere muligheter for kunne være fysisk aktive i løpet av skoledagen, i tillegg til i kroppsøvingstimene. Flere nye studier peker på viktigheten av å skape et godt fysisk miljø i skolen, med fasiliteter inne og ute,  som legger til rette for at barn og unge kan være fysisk aktive.

Les mer