Header

Nyhetsbrev - desember 2016

---

Læremiddeloversikt for mat og helse

Det er utarbeidet mye forskjellige læremidler av ulike aktører for mat og helse-faget. Læremiddeloversikter for de ulike trinnene er nå tilgjengelige på våre sider.
Oversiktene vil videreutvikles og vi tar gjerne imot innspill på post@mhfa.no. Vi takker også Landslaget for mat og helse i skolen for samarbeid rundt dette arbeidet. 

Les mer om læremiddeloversikten

---

Nettverksmøte

25. januar 2017 inviterer senteret personer som har fokus på mat og måltidet i barnehagelærer-utdanningen til nettverksmøte ved den nye Høgskolen på Vestlandet, Bergen, onsdag 25.01 kl 10.00-16.00.
Hovedtema vil være hvordan vi sammen kan jobbe for at endringene i rammeplanen for barnehagen kan føre til at fokuset på mat- og måltidsarbeidet i barnehagelærer-utdanningen også blir styrket. 

Til påmelding (frist 10.01.17!) og program

Les mer om nettverket

---

Senterets rolle i svømmesatsingen

Kunnskapsdepartementets økte satsing på svømmeopplæring gir flere behov i skolen som senteret har fått i oppdrag å i møte komme. Senteret skal etablere en nettportal for å samle alle ressurser, -utvikle støttemateriell til samarbeid mellom kommune og organsiasjoner, og sist, men ikke minst, -utvikle og igangsette kurs- og kompetansehevingstiltak.

Mer om senterets arbeid med
svømmesatsningen

---

Tilpasset opplæring i kroppsøving

I denne nye ressursen er temaet hvordan lærere kan inkludere elever med læringsutfordringer i kroppsøving – eksemplifisert ved diagnosen ADHD .
Ressursen inneholder tre videoer hvor du får vite mer om hva ADHD er, hvilke didaktiske implikasjoner som er viktige for inkludering av elevene i faget og styrkene til elever med denne type læringsutfordringer.

Ressurs om tilpasset opplæring
i kroppsøving finner du her

---

Nasjonal referansegruppe for antidopingarbeid

Antidoping Norge har tatt initiativ til å etablere en nasjonal referansegruppe for antidopingarbeid. Helsedirektoratet, Politidirektoratet, Tolldirektoratet og Utdanningsdirektoratet har alle gitt sin tilslutning til å delta i referansegruppen og den 1.november 2015 ble det første møtet i gruppen arrangert. Senteret deltar i referansegruppen på vegne av Udir.

Les mer om arbeidet

---

Høring på ny Rammeplan for barnehage

Kunnskapsdepartementets forslag til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er på høring, med frist 20.01.2017. Det er gledelig at det nye høringsforslaget vier mer plass til helse og livsmestring. Det er også svært gledelig at arbeidet med mat og måltid har blitt satt fokus på under fagområdet Kropp, bevegelse, mat og helse.

Mer om høringsforslaget og
hva det sier om våre fagområder

---

Nye ideer til fysisk aktivitet i barnehagen

Aktivitetskassen har nå fått påfyll av aktiviteter som er enkle og morsomme å gjennomføre, og som samtidig utfordrer motorikk, koordinasjon og sanser hos barnehagebarn.

 

Aktiviteter for barnehage

---

Vurdering i kroppsøving

Hvordan elever blir vurdert kan ha mye å si for deres læring, også i kroppsøving. I denne ressursen kan du lese mer om underveis- og sluttvurdering i faget. Ofte brukte begreper blir forklart, og det gis eksempler på vurdering i hele grunnskolen og vurderingskriterier i videregående opplæring.

Ressurs om vurdering i kroppsøvingsfaget leser du her

---

Mat og helse konferanse

Torsdag 27. april 2017 er det klart for ny konferanse om mat og helse i skolen, denne gang med fokus på læremidler i faget.

Konferansen retter seg mot alle som underviser i mat og helse i grunnskole og UH-sektor, lærerstudenter, øvrige lærere i skolen, skoleledelse, tilbydere av læremidler og undervisningsmateriell, og ellers andre interesserte.

Les mer om konferansen her

facebook logo
---