Header

Nyhetsbrev, mars 2015

Da er vi i gang med et nytt år og nye oppgaver!
I løpet av året vil vi bl.a. arrangere en egen barnehagekonferanse sammen med Læringsmiljøsenteret, styrke senteret med en ny stilling, utvikle nettbaserte ressurser og  delta på konferanser og samlinger rundt i landet. 

Som abonnent til nyhetsbrevet vil du her få noen første eksempler på nettressurser fra senteret. Vi holder på med siste finpuss av struktur og menyer på sidene og ressursene vil bli tilgjengelig for alle så snart vi har dette på plass. 

---
Video og presentasjoner fra Åpningskonferansen

Vi har ledig stilling

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet har ledig en 100% stilling som seniorrådgiver innen barnehagefeltet. 

Ansvars- og arbeidsområde
Stillingen er i hovedsak en utviklerstilling, hvor en i særlig grad skal initiere og utvikle veilednings- og støttemateriell relevant for senterets målgrupper, særlig rettet mot barnehage og småbarn. 

Les mer

Barnehagekonferanse 25. november 2015

Den 25. november i år arrangerer senteret en dagskonferanse i Stavanger for barnehager og helsestasjoner, i samarbeid med Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Konferansen har som hovedtema "Barnehagen som helsefremmende og forebyggende arena".

Les mer

Klasseledelse i kroppsøving

I filmen «Mestringsfremmende klasseledelse i kroppsøving» er man tilskuer til gjennomføring av en autentisk kroppsøvingstime for 10. klasse. Filmen er laget for å sette fokus på klasseledelse i kroppsøvingsfaget og viser et bilde av hvordan man kan løse noen av utfordringene man møter som lærer. Fokusområder i filmen er struktur, organisering, inkludering av alle, motivasjon og relasjonelle forhold. I tilknytning til filmen er det laget en fagtekst og refleksjonsoppgaver som man kan jobbe med individuelt og/eller med kolleger.

Les mer

Kurs i klasseledelse

Utdanningsforbundet arrangerer kurs i klasseledelse i Bergen den 9. april. Foreleser er Terje Ogden som er forskningsdirektør ved Atferdssenteret-Unirand og professor II ved Psykologisk institutt, UiO. Han har skrevet en rekke lærebøker og et viktig tema i forfatterskapet handler om barn og unge med alvorlige atferdsproblemer. Er aktuell med boken Klasseledelse: Praksis, teori og forskning.

Link til kurset og påmelding

Kartleggingsverktøy for barnehager

Kartleggingsverktøyet kan være til hjelp for å vurdere hvordan barnehagen følger Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen, (Helsedirektoratet 2007). Svaralternativene «ja» eller «nei» velges på bakgrunn av hva den enkelte opplever er vanligst/hyppigst i barnehagen. «Ja»-svar indikerer at praksis er i samsvar med Retningslinjene, mens «nei»-svar gir grunnlag for en videre evaluering av det aktuelle punktet. Kartleggingsverktøyet består av to deler: Del A som måltidsstruktur og del B som omhandler mat- og drikketilbudet.

Les mer

Omvendt undervisning

Denne nettressursen er tiltenkt for bruk i kroppsøvingsfaget på ungdomsskolen. Arbeidsmetoden som undervisningsressursen er basert på heter «omvendt undervisning». I korte trekk går metoden ut på at elevene får se en film i lekse, som omhandler den teoretiske delen i et gitt tema, for så å jobbe med samme tema på skolen i nær ettertid. Nettressursen består av tre ulike videoer med tilhørende undervisningsopplegg og lærerveiledning. Videoene tar for seg temaene utholdenhet, styrke og koordinasjon.

Les mer

Grønne lunger

I denne nettressursen vil du få informasjon om hva en grønn lunge kan være, hvorfor alle nærmiljøer trenger å ta vare på sine varierte grønne lunger, og konkrete ideer til hvordan «grønne lunger» i et lokalmiljø kan bevares, vedlikeholdes, opprustes og benyttes.

Les mer

SFO som nærmiljøarena

Gjennom prosjektet «Folkehelse og nærmiljøkvaliteter – Helsefremmende nærmiljøkvaliteter for SFO» i Hordaland settes det fokus på skolefritidsordningen som en viktig arena i nærmiljøet.

Les mer

Internasjonal konferanse om sunn livsstil blant barn

23. – 24. februar 2015 ble konferansen „Healthy lifestyle: Nutrition and physical activity for children and young people at schools” holdt i Riga, Latvia. Det understrekes fra Verdens Helseorganisasjon, sentrale Europeiske myndigheter og forskere at ernæring og fysisk aktivitet er viktige helsedeterminanter som påvirker forventet levealder og livskvalitet, og at barn er den viktigste gruppen for målrettede tiltak. Det er viktig å fremme gode vaner fra tidlig alder.

Les mer