Veiledningsfilmer til kostholdsplanleggeren

Kostholdsplanlegger film 16_9.jpg

For å sikre at brukerne av det nettbaserte verktøyet Kostholdsplanleggeren får et fullverdig utbytte av programmet er det laget åtte veiledningsfilmer. Filmene egner seg godt i undervisning og gjør det enkelt for både lærer og elev å ta i bruk programmet.

Målgruppe

Ansatte i skolen som underviser faget mat og helse, samt elever på helsefag og restaurant- og matfag på videregående.

Utarbeidet av

Veiledningsfilmene er utarbeidet av Universitetet i Agder og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet.

Fagområde

Mat og måltid, mat og helse, kosthold.

Veiledningsfilmer

Det finnes åtte veiledningsfilmer som viser ulike funksjoner i Kostholdsplanleggeren. Filmene egner seg godt i undervisning, og de gjør det enkelt for både lærer og elev å ta i bruk Kostholdsplanleggeren.

Film 1: Introduksjon

Film 2: Registrering som ny bruker

Film 3 :Legge inn egen matvare

Film 4: Legge inn egen rett

Film 5: Sammenligne 3 matvarer/retter

Film 6: Lag en ukemeny

Film 7: Hvilke matvarer inneholder mest av et næringsstoff?

Film 8 Eksportere, importere og dele

 Om Kostholdsplanleggeren kommer

Filmenes forankring i læreplanen

De ulike funksjonene som belyses i veiledningsfilmene kan knyttes til ulike kompetansemål i mat og helse.

Etter 4. årssteget

  • Fortelle om hva som kjennetegner sunn og variert mat og hvorfor det er viktig for helsen
  • Samtale om hvordan skolemåltidet kan bidra til en god skolehverdag

Etter 7. årssteget

  • Bruke oppskrifter i matlaging og regne ut og vurdere mengden i porsjonene både med og uten bruk av digitale ressurser
  • Vise sammenheng mellom matvaregrupper og næringsstoffer som er viktige for god helse

Etter 10. årssteget

  • Drøfte hvordan kosthold kan bidra til god helse, og bruke digitale ressurser til å vurdere eget kosthold og til å velge sunne og varierte matvarer i matlaging.
  • Gjøre greie for og kritisk vurdere påstander, råd og informasjon om kosthold og helse.