Utforskende lek med smaker

utforske_lek_med_smaker_16_9.jpg

I den nye rammeplanen for barnehagen har mat og måltid fått en tydeligere plass. Denne ressursen er en del av heftet «Måltidet som pedagogisk arena» der åtte nasjonale sentre har laget aktiviteter som er knyttet til fagområdene i rammeplanen. Disse viser ulike måter å bruke måltidet som en pedagogisk arena og er ment som inspirasjon for deg som jobber i barnehagen.

Forankring i rammeplanen

Under kapittelet om livsmestring og helse heter det at måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner. Dette blir understreket i fagområdet «Kropp, bevegelse, mat og helse» der det heter at barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og
matkultur og at personalet bl.a. skal legge til rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, deltakelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barn.

Bærekraftig utvikling har blitt et eget avsnitt i den nye rammeplanen. I den sammenhengen vil arbeid med f.eks. kjøkkenhage kunne være med på å fremme en begynnende forståelse for bærekraftig utvikling. Som et punkt under fagområdet «Kropp, bevegelse, mat og helse» blir det nettopp sagt at barnehagen skal bidra til at barna får innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid.

Refleksjonsspørsmål

  • Hvordan kan våre egne smaksprereferanser påvirke vårt arbeid med mat og barn?
  • På hvilken måte kan vi hjelpe og støtte barna med å uttrykke smak- og sanseopplevelsene med ord? Hvilke ord og begreper vil vi bruke i denne sammenhengen?
  • På hvilken måte inkluderer vi barns medvirkning i mat og måltider?

Introduksjon til aktiviteten

I barnehagealder skal barnet bli kjent med mange smaker og lukter. Barnehagens måltider gir fine muligheter til varierte smak- og lukterfaringer, men smak og sanselek kan også skje i forkant av måltidet. Ved å smake i forkant av et måltid får barna mulighet til å øve seg på smakene som skal serveres senere. Dette kan gi dem flere møtepunkt med nye uvante smaker, noe som kan bidra til at barna blir
tryggere på maten. Ved å smake på ukjent mat og ved å sette ord på opplevelsen, kan barnets smaksrepertoar og vokabular utvides.

Mer om naturfag i barnehagen

www.forskerfrø.no (Naturfagsenteret)