Trening av koordinasjon (omvendt undervisning)

omvendt_underv_koord_16_9.jpg

Videoressursen kan brukes som en enkeltstående kroppsøvingsøkt, men kan også brukes i en sammenheng der man jobber med koordinasjon i en periode (både med egentrening og gjennomføring på skolen). Ressursen består av en video som skal sees i forkant av undervisningen, en lærerveiledning og en øktplan. Ressursens arbeidsmetode er basert på «omvendt undervisning»

Undervisningsressursen består av tre deler.

  • Denne lærerveiledningen.
  • En film som skal gis som lekse til elevene i forkant av kroppsøvingstimen (samme film som vises nedenfor).
  • En øktplan som beskriver aktiviteten i kroppsøvingstimen som følger etter leksa er gitt. Her følger også 4 stasjonskort med.

Omvendt undervisning

Arbeidsmetoden som undervisningsressursen er basert på heter «omvendt undervisning». I korte trekk går metoden ut på at elevene får se en film i lekse som omhandler den teoretiske delen i et gitt tema for så å jobbe med samme tema på skolen i nær ettertid. Dette har flere mål ved seg:

  • Økt læringsutbytte med utgangspunkt i kompetansemålene. Både teoretisk og praktisk.
  • Mindre bruk av tid til teoretisk undervisning i timene
  • Økt motivasjon for elevene til å delta, samt økt aktivitet, i timene.

Med utgangspunkt i kompetansemålene blir elevenes mål for ressursen:

  • Bruke lek og ulike treningsformer for å utvikle egen kropp og helse
  • Praktisere og forklare grunnleggende prinsipp for trening
  • Forklare sammenhengen mellom fysisk aktivitet, livsstil og helse

Videoressursen kan brukes som en enkeltstående kroppsøvingsøkt, men kan også brukes i en sammenheng der man jobber med koordinasjon i en periode (både med egentrening og gjennomføring på skolen). Elevene kan eksempelvis teste sin koordinasjon før og etter perioden og jobbe med ulike måter å forbedre koordinasjonen sin på. Elevene bør informeres godt om målene for perioden og vurderingskriteriene for perioden. Vurderingskriteriene bør bestå av elementer fra både planlegging og gjennomføring av koordinasjonsøktene. Videre bør det være vurderingskriterier knyttet til de teoretiske emnene som filmen tar for seg. Man bør ikke trekke resultater fra eventuelle tester inn i vurderingen, disse bør heller brukes som måleredskap for elevens eventuelle framgang og være en faktor for motivasjon til innsats.

Om øktplanen ikke passer med tanke på tid, så kan man justere varigheten av de ulike aktivitetene. Det er viktig at samtalen til slutt ikke tas bort. Det er her elevene får en fin mulighet til muntlig refleksjon rundt filmleksen og mulighet til å vise den kompetansen de har tilervet seg ved å se filmen. Om noen av aktivitetene er ukjente, så kan man ta kontakt med Ove Østerlie på mail eller telefon for en forklaring. Eventuelt så kan man skifte ut enkelte aktiviteter så lenge man holder seg til aktiviteter som utfordrer elevenes koordinasjon.

Øktplan

Læreren må passe på tiden og signalisere etter ca. 10 min arbeid på en stasjon. Gruppene rullerer mellom alle stasjonene og gjør de aktivitetene som er beskrevet på hvert stasjonskort. Disse kortene må skrives ut og plasseres på egnet sted i salen der hvor aktivitetene skal foregå. Følg med på gruppene og oppmuntre til at de rekker å gjøre alle aktivitetene som er beskrevet på kortene. Om noen blir fort ferdig, så kan de gjøre noen deler flere ganger. Om øktplanen ikke passer med tanke på tid, så kan man justere varigheten av de ulike aktivitetene.

Stasjonskort

Stasjonskort 1
Stasjonskort 2
Stasjonskort 3
Stasjonskort 4

Produksjon av video for omvendt undervisning

Her er noen gode forklaringer og tips til hvordan du selv kan lage videoressurser for omvendt undervisning. Programvaren som omtales vil alltid være i utvikling og nye og bedre program kan komme på markedet, men prinsippene vil være de samme.

Se videoer

Les mer om omvendt undervisning