Smart mat ved skolestart

smart mat 16_9.jpg

Brosjyren «Smart mat ved skolestart» gir enkle tips og råd om mat og drikke til barn i 6-årsalderen. Brosjyren kan deles ut til foreldre og foresatte til førsteklassinger.

Brosjyren er utviklet av Frisklivssentralen i Modum kommune og Ernæringsløft Buskerud, i tett samarbeid med helsesøstre og foreldre.

Gå til Smart mat ved skolestart