Utdanningstilbud - Mat og bevegelsesglede i SFO

Ønsker du å lære mer om hvordan du kan legge til rette for at barna opplever mestring, fellesskapsfølelse og glede, gjennom erfaringer med mat og bevegelse i SFO?

 

Om utdanningen

Gratis.
Nettbasert.
0,5 år.
7,5 studiepoeng.
Deltid.
Søknadsfrist: 1. desember 2023.
Oppstart er i januar 2024.

Les mer om utdanningen

Hvorfor studere Mat og bevegelsesglede i SFO?

Mat og bevegelsesglede i SFO er en heldigital videreutdanning som gir kompetanse innenfor mat og måltidsglede, samt fysisk aktivitet og bevegelsesglede i SFO. Utdanningen tar utgangspunkt i nasjonal rammeplan for SFO, og du vil lære å knytte mat og bevegelse til tematikker som; voksenrollen, medvirkning, mangfold, inkludering, skaperglede, utforskertrang og bærekraft.

Hva lærer du?

Sentralt i utdanningen står SFO sitt verdigrunnlag, og nasjonale råd om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. Du vil få et innblikk i hvordan måltider og fysisk aktivitet kan bidra til helsefremming, matglede, bevegelsesglede og utvikling av sosiale relasjoner. I et samspill mellom faglig kompetanse og deling av egne erfaringer og refleksjoner, vil du lære hvordan det kan tilrettelegges for en kunnskapsbasert og inspirerende mat og bevegelsespraksis i SFO.

Målgruppe

Utdanningen passer for deg som jobber i SFO og ønsker å heve kompetansen knyttet til tilrettelegging for mat og måltidsglede, og fysisk aktivitet og bevegelsesglede. Det er et krav at du jobber i SFO, da praktisk utprøving på egen SFO er en sentral del av utdanningen.