Selnes skole – fra svinn til vinn!

Selnes_hoved-750x563.jpg
Tromsø, 220116: Barna ved Selnes skole i Tromsø har egen bedrift hvor de lager knekkebrødet Selnes Knekkis. Foto: Marius Fiskum

Skolen serverer daglig varm mat på SFO, laget av kokk, ofte i samarbeid med elever i mat og helse-faget eller andre fag. Store deler av måltidene er basert på gratis mat som de lokale butikkene ellers ville kastet.

Bakgrunn

På Selnes skole er mat utgangspunktet for mange aktiviteter og målsetninger- pedagogiske, spesialpedagogiske og sosiale. Skoleledelsen ser sammenhengen mellom god mat og riktig ernæring for en best mulig læringssituasjon.

Om ordningen

Skolen serverer daglig varm mat på SFO, laget av kokken Erik Lindstrøm, ofte i samarbeid med elever i mat og helse-faget eller andre fag. I tillegg serveres et ekstra fruktmåltid til alle elevene på skolen. Noen dager vanker det også smaksprøver fra SFO-kjøkkenet.

Råvarene får de gratis fra butikker i området. Dette er matressurser som normalt kastes på grunn av nært forestående holdbarhetsdato, feilmerking, små produksjonsfeil eller «skjønnhetsfeil». For butikkene er ordningen positiv for omdømmebygging, samt at de slipper å betale for levering av matavfallet.

I tillegg til maten skolen får gratis handles det inn noen basisråvarer, samt fersk fisk. Noen ganger får de også fisk fra foreldre som fisker. Dette gir et rimelig matbudsjett med høy kvalitet og god variasjon. Råvare-kostnaden ligger på 3,50 kr per elev/dag. Varmmaten er inkludert i den ordinære SFO-prisen. Kokken lønnes 90 % fra SFO-budsjettet og 10 % fra skolebudsjettet.

Involvering av elevene

På Selnes er det høy grad av elevinvolvering. Det er aktivitet på SFO-kjøkkenet hele dagen; Det er lagt opp til at elever fra alle klasser kan jobbe der gruppevis med matlaging, og dette skjer i tillegg til mat og helse-faget. I tillegg samarbeider mat- og helselærer og SFO-kokk om praktiske aktiviteter i faget. Den oppskårne frukten og grønnsakene, samt smaksprøvene fra kjøkkengruppen, kommer alle elevene til gode.

Entreprenørskap

En del av kvalitetsutviklingsplanen omhandler innovasjon. Selnes skole ser det som sitt samfunnsoppdrag å utvikle elever til å ta ansvar for fremtidige arbeidsplasser og entreprenørskap. Skolens fokus på mat i SFO har hatt synergier for elevbedrifter, ved at «suksessoppskrifter» i SFO er videreutviklet i elevbedriften. Ett eksempel er knekkebrødproduksjonen «Selnes knekkis».

Erfaringer

Skolen opplever fornøyde medarbeidere og elever. Foreldrene forteller at barna i større grad vil lage mat hjemme og etterspør mat de har smakt på skolen.

Det at elevene får smaksprøver og deltar i matlagingsaktiviteter utover mat og helse-faget er en investering som gir elevene kunnskap om ernæring, et positivt forhold til mat, samt sosiale ferdigheter. Mat og helse-faget har også fått et løft gjennom tilgang på den samme maten som brukes i SFO og lager derfor måltider av høy kvalitet.

Av alle tiltak det brukes penger på i skolen, opplever rektor at det å sette mat i fokus er smart. Mat åpner for mange muligheter og tilnærminger. De ser at det å la elever få jobbe erfaringsbasert skaper mestring og motivasjon, noe som igjen påvirker det øvrige læringsarbeidet.

  • Mat er kultur
  • Mat er sosialt
  • Mat skaper kontakt til andre kulturer
  • Mat er praktisk arbeid
  • Mat knytter teori og praksis sammen
  • Mat gir økt kompetanse og er erfaringsbasert
  • Mat er godt
  • Mat skal ikke kastes med mindre den ikke kan spises
  • Mat gir entreprenørielle kunnskaper gjennom «Selnes knekkis»
  • -Fra skolens dokumenter, gjengitt av rektor Wenche Skallerud

NRK har også laget en reportasje og film om mattilbudet. Les/se mer…