SAMMEN

sammen_16_9.png

SAMMEN er en læringsressurs som er utviklet for barnetrinnet i grunnskolen. Den kan brukes i arbeidet med å tilpasse undervisningen til fagfornyelsen og for å jobbe opp mot de tverrfaglige temaene; Folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling.

Elevhefte

SAMMEN består av et elevhefte og en lærerveiledning, på bokmål og nynorsk. Elevheftet består av spørsmål, undringsoppgaver og refleksjonsoppgaver som er vinklet fra ulike skolefag. Materiellet er testet ut på elever på 3.-4. trinn, men kan også tilpasses eldre elever.

Lærerveiledning

Lærerveiledningen vil gi støtte til oppgavene i elevheftet og setter oppgavene i sammenheng med hverandre. Læring innenfor fagfornyelsens tverrfaglige tema vil bli fremhevet.

Om Sammen

SAMMEN er ikke et læreverk, men egner seg som et supplement til undervisningen. I elevheftet er det varierte oppgaver som elevene kan løses på ulike måter, de kan regnes som eksempler for å løfte frem flerfaglige perspektiver. Slik kan SAMMEN fungere som inspirasjon til å videreutvikle og tilpasse arbeidet med temaene utifra deres erfaring og kjennskap til eget nærmiljø, skole og elever.

SAMMEN er utviklet av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet i samarbeid med fagpersoner fra de ulike skolefagene. Følgende institusjoner har bistått i samarbeidet:

Gjensidigestiftelsen har bidratt med finansiering til prosjektet.