Oppgaver til Kostholdsplanleggeren

kostholdsplanlegger 16_9.jpg

Disse oppgavene er utviklet for bruk av Kostholdsplanleggeren.no på 8.-10. trinn. Oppgavene kombinerer bruk av digitalt verktøy og praktiske øvelser med matvarer.

Oppgavene omhandler følgende tema:

 1. Tilsatt sukker
 2. Næringsinnhold i drikke
 3. Skolemat
 4. Fem om dagen

Det er utarbeidet både lærerveiledning og elevhefte, slik at man kan ha programmet Kostholdsplanleggeren på skjerm, mens man bruker papirversjon av oppgavene ved siden av. Dette for å slippe å skifte skjermbilde. I tillegg bruker elevene brosjyren med Helsedirektoratets kostråd. Trykket brosjyre kan bestilles fra Helsedirektoratet via lenken under. Oppgavene er beregnet å kunne gjennomføres på 3-4 undervisningstimer.

Lærerveiledning PDF

Elevhefte PDF

Veiledningsfilmer til kostholdsplanleggeren

Helsedirektoratets kostråd

Tilpasset opplæring

Det er elevene som erfarer i hvilken grad undervisningen er tilpasset. Opplæringen skal ivareta sentrale verdier som inkludering, variasjon, sammenheng, relevans, verdsetting, medvirkning og erfaringer. Forslag til hvordan opplæringen kan varieres:

 • Elevene velger noen matvarer/drikkevarer de vil undersøke sukkerinnhold i på forhånd og tar med egen emballasje.
 • Elevene får i oppgave å forsøke å spise sine fem om dagen, en eller flere dager og oppsummere erfaringene gjennom tekst eller film.
 • Elevene samler eksempler på bra lunsj-alternativer i en kokebok.
 • Elevene næringberegner lunsj-tilbudet i skolens kantine og utarbeider eventuelle forslag til endringer.

Grunnleggende ferdigheter

I disse oppgavene anvendes alle de grunnleggende ferdigheter; Muntlige ferdigheter, lesing (BISON-blikk og dybdelesing av kostråd, forstå og bruke informasjon i tabell og stolpediagram), skriving, regning (regne om energiprosent, undersøke sammenheng mellom volum og vekt av ulike typer frukt og grønnsaker) og digitale ferdigheter.

Vurdering

Kompetansemål

 • Drøfte hvordan kosthold kan bidra til god helse, og bruke digitale ressurser til å vurdere eget kosthold og til å velge sunne og varierte matvarer i matlaging.
 • Gjøre greie for og kritisk vurdere påstander, råd og informasjon om kosthold og helse.

Forslag til læringsaktiviteter

 • Forklare og kritisk vurdere begrepene «naturlig sukker» og tilsatt sukker.

Høy måloppnåelse: Klarer å forklare betydningen og forskjellen på begrepene. Klarer å reflektere over hvorfor det finnes en anbefalt maks grense tilsatt sukker.

 • Beregne og vurdere næringsinnholdet i ulike drikker og matvarer.

Høy måloppnåelse: Kan bruke Kostholdsplanleggeren til å beregne næringsinnhold i drikker og matvarer. Klarer å knytte næringsinnholdet opp mot matvaregruppe, og vurdere hva som er kilden til ulike næringsstoffer. 

 • Planlegge et skolemåltid med utgangspunkt i kostrådene.

Høy måloppnåelse: Klare å knytte skolemåltidet opp mot flere av kostrådene. Kunne identifisere utvalgte næringsstoffer i måltidet og forklare hvorfor disse er viktige for kroppen.

 • Planlegge hvordan fem om dagen kan inngå i dagens måltider.

Høy måloppnåelse: Klarer å planlegge et reelt forslag til hvordan fem om dagen passer inn i dagens måltider, der innholdet av grønnsaker utgjør minst 50% og valgene kan begrunnes.