Oppgaver til Kostholdsplanleggeren

kostholdsplanlegger 16_9.jpg

Disse oppgavene er utviklet for bruk av Kostholdsplanleggeren.no på 8.-10. trinn. Oppgavene kombinerer bruk av digitalt verktøy og praktiske øvelser med matvarer.

Oppgavene omhandler følgende tema:

 1. Tilsatt sukker
 2. Næringsinnhold i drikke
 3. Skolemat
 4. Fem-om-dagen

Det er utarbeidet både lærerveiledning og elevhefte, slik at man kan ha programmet Kostholdsplanleggeren på skjerm, mens man bruker papirversjon av oppgavene ved siden av. Dette for å slippe å skifte skjermbilde. I tillegg bruker elevene brosjyren med Helsedirektoratets kostråd. Trykket brosjyre kan bestilles fra Helsedirektoratet via lenken under. Oppgavene er beregnet å kunne gjennomføres på 3-4 undervisningstimer.

Lærerveiledning PDF

Elevhefte PDF

Helsedirektoratets kostråd

Tilpasset opplæring

Det er elevene som erfarer i hvilken grad undervisningen er tilpasset. Opplæringen skal ivareta sentrale verdier som inkludering, variasjon, sammenheng, relevans, verdsetting, medvirkning og erfaringer. Forslag til hvordan opplæringen kan varieres:

 • Elevene velger noen matvarer/drikkevarer de vil undersøke sukkerinnhold i på forhånd og tar med egen emballasje.
 • Elevene får i oppgave å forsøke å spise sin 5-om-dagen en eller flere dager og oppsummere erfaringene gjennom tekst eller film.
 • Elevene samler eksempler på bra lunsj-alternativer i en kokebok.
 • Elevene næringberegner lunsj-tilbudet i skolens kantine og utarbeider eventuelle forslag til endringer.

Grunnleggende ferdigheter

I disse oppgavene anvendes alle de grunnleggende ferdigheter; Muntlige ferdigheter, lesing (BISON-blikk og dybdelesing av kostråd, forstå og bruke informasjon i tabell og stolpediagram), skriving, regning (regne om energiprosent, undersøke sammenheng mellom volum og vekt av ulike typer frukt og grønnsaker) og digitale ferdigheter.

Vurdering

Læringsmål, forslag

 • Planlegge hvordan 5-om-dagen kan inngå i dagens måltider.

Høy måloppnåelse: Klarer å planlegge et reelt forslag til hvordan 5-om-dagen passer inn i dagens måltider, der innholdet av grønnsaker utgjør minst 50% og valgene kan begrunnes.

 • Forklare og kritisk vurdere begrepene «naturlig sukker» og tilsatt sukker.

Høy måloppnåelse: Klarer å forklare betydningen og forskjellen på begrepene. Klarer å reflektere over hvorfor det finnes en anbefalt maks grense tilsatt sukker.

 • Beregne og vurdere næringsinnholdet i ulike drikker og matvarer.

Høy måloppnåelse: Kan bruke Kostholdsplanleggeren til å beregne næringsinnhold i drikker og matvarer. Klarer å knytte næringsinnholdet opp mot matvaregruppe, og vurdere hva som er kilden til ulike næringsstoffer.

Flerfaglighet

Oppgavene kan knyttes til naturfag i læring om grunnstoffer – mineraler og sporstoffer. Kilder og funksjon til grunnstoffene i kroppen kan utdypes naturfag.

Kompetansemål og forslag til læringsmål

Mat og livsstil – samanlikne måltid ein sjølv lagar, med kostråda frå helsestyresmaktene

 • Vite hva og hvor mye 5-om-dagen er og kunne tilberede en porsjon frukt/grønt/bær.
 • Kunne planlegge et skolemåltid/lunsj med utgangspunkt i kostrådene.
 • Kunne vurdere forskjellen i næringsstoffinnhold i en sunn og en mindre sunn lunsj.

Mat og livsstil – planleggje og lage trygg og ernæringsmessig god mat, og forklare kva for næringsstoff matvarene inneheld.

 • Forklare og vurdere begrepene «naturlig sukker» og tilsatt sukker.
 • Kjenne til kilder til tilsatt sukker.
 • Planlegge hvordan 5-om-dagen kan inngå i flere av dagens måltider.

Mat og livsstil – bruke digitale verktøy til å vurdere energi- og næringsinnhald i mat og drikke, og gjere seg nytte av resultata når ein lagar mat

 • Kunne bruke sentrale funksjoner i Kostholdsplanleggeren, som å legge inn retter og sammenligne matvarer og retter.
 • Finne og vurdere næringsinnholdet i ulike drikker, matvarer og retter.

Forslag til flere kompetansemål som kan oppnås gjennom fordypningsoppgaver

Mat og forbruk – drøfte korleis ulike marknadsføringsmetodar kan påverke vala av matvarer som forbrukarane gjer

 • Sammenligne eksempler på markedsføring av sunn mat og snacks/godteri/sukkerholdig drikke.
 • Beskrive ulike kanaler for markedsføring av snacks/godteri/sukkerholdig drikke for å nå ungdom.

Mat og kultur- lage mat for ulike sosiale samanhengar og drøfte korleis mat er med på å skape identitet

 • Drøfte hvilke matvarer og drikker som bidrar til å skape identitet hos elever på ungdomstrinnet.