Ny nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen

Webinaret ledes av Eva Rustad de Brisis fra Helsedirektoratet

Ny nasjonal faglig retningslinje for mat og måltid i barnehagen som ble lansert høsten 2018, har som formål å bidra til at barn i hele landet får et mer likt tilbud om mat og drikke.

I dette webinaret presenterer Eva Rustad de Brisis fra Helsedirektoratet alle anbefalingene. Du får svar på hva som er nytt og hvordan retningslinjen henger sammen med rammeplanen og det pedagogiske arbeidet med mat og måltid. 

Last ned prestasjonen (PDF)

De nye retningslinjene til Helsedirektoratet skal gjøre at barn i hele landet får et mer likt tilbud om mat og drikke. Bedre kosthold vil gi barna bedre helse, uavhengig av sosial bakgrunn.

Les mer om de nye retningslinjene på Helsedirektoratet sine sider om mat og måltid i barnehagen.

Refleksjonsspørsmål: 

  • Hvordan kan hele personalet bli bedre kjent med retningslinjene?
  • Hvordan kan vi sikre oss at mat og måltid i vår barnehage er i tråd med retningslinjene?
  • På hvilken måte kan arbeid med mat og måltid bli en del av vår årsplan?