Matsvinn

matsvinn_16_9.jpg

Barnehagen din kan bidra til å redusere matsvinnet. De ansatte bør være rollemodeller som viser barna gode holdninger for matens verdi og reduserer kasting av mat. Små, enkle endringer i hverdagen kan være med på å redusere matsvinnet.

Å lære om miljøvennlig praksis og matsvinn er et av målene som skal jobbes med ifølge rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (2017).  Matsvinn kan reduseres gjennom god kunnskap om oppbevaring, holdbarhet og utnyttelse av matvarer, samt god planlegging av innkjøp.

Kasting av mat er problematisk både ut fra et etisk perspektiv, fordi nyttbar mat går til spille, et økonomisk perspektiv, og på grunn av hensyn til miljø og klima. Mindre svinn og kasting av mat vil blant annet redusere behovet for produksjonen, noe som fører til lavere klimagassutslipp

Hvordan kan dere redusere matsvinn i deres barnehage?

For å redusere matsvinnet trengs det kunnskap om hvordan dere kan gjøre dette i barnehagen. Her er flere tips til hva dere kan gjøre i din barnehage: 

  • Lær barna til at de kan forsyne seg flere ganger, da vil en unngå å kaste mye mat
  • Bruke opp matvarer dere har i kjøleskapet og/eller skapet
  • Skriv liste når dere skal gjøre innkjøp og planlegge hva dere skal kjøpe. Ikke kjøpe store mengder av matvarer som har mindre holdbarhet (for eksempel kjøtt og fisk)
  • Datomerking; lær om best før og siste forbruksdato, hva betyr de?
  • Bruk sansene for å sjekke om maten er spiselig
  • Oppbevar maten riktig. Restemat raskt avkjølt og i tette bokser, pålegg i påleggsbokser
  • En blender/juicer til å lage smoothie en fin og populær måte å bruke opp frukt/grønnsaksrester
  • Innføre en «restedag»
  • Samtale om hvorfor det er viktig å redusere matsvinn

La barna medvirke i å undre og vurdere om maten er brukbar eller ikke. Det bidrar til kunnskap, matvett og bevisstgjøring hos barna, samtidig som rammeplanens mål om medvirkning blir dekket. 

Hvorfor redusere matsvinn 

I løpet av et år går det flere kilo mat i søppelen per person, som kunne vært benyttet. Grunnen til det er forbrukernes kunnskap og forhold til matens dato stempling, «best før» eller «siste forbruks dag». Det er viktig at barna på et tidlig tidspunkt får kunnskap om matvaremerkingen, slik at de på et senere tidspunkt kan bidra til å minske matsvinnet. Dersom barnehagen deres redusere matsvinnet, kan det være lønnsomt, miljøvennlig, bærekraftig og bedre ressursutnyttelse. Om dere deres har fokus på å redusere matsvinn kan det bidra til kunnskap og gode vaner i barnas første leveår.