Måltidet som pedagogisk arena – inspirasjon og aktiviteter

måltidet pedagogisk arena 16_9.jpg

I rammeplan for barnehagen har mat og måltid en tydelig plass. For å inspirere barnehager i måltidsarbeidet har vi, sammen med andre nasjonale sentre, utviklet et hefte som viser hvordan ulike fagområder kan knyttes til måltidet.

Om «Måltidet som pedagogisk arena»


Heftet er ment å være en inspirasjon for deg som arbeider i barnehagen. Vi håper at når du leser dette vil reflektere over og teste ut hvordan ulike deler av rammeplanen kan knyttes til måltidene i barnehagen. For måltidet handler om mer enn maten som spises, det er en arena hvor det foregår møter mellom barn, og mellom barn og voksne.


Heftet ble i 2017 utviklet av åtte nasjonale sentre på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. I 2021 ble heftet revidert og representerer nå alle de elleve nasjonale sentrene. Hvert av sentrene har laget en aktivitet fra deres fagområde som viser ulike måter å bruke måltidet som en pedagogisk arena i barnehagen.


Vi ønsker at du fortsetter å utforske mulighetene som ligger i måltidet, og at du vil invitere barna til ulike aktiviteter der de kan utforske, undre seg, reflektere og stille spørsmål.

 

Ekstra lenker i bidragene


I hefte har enkelte bidrag henvist til ekstra materiell som kan brukes i arbeidet med måltidet som pedagogisk arena. For å komme til det materielle du ønsker finner du lenken under her:


Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa


Matvers - Nynorsksenteret

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring


Flerspråklige ressurser: Flerspråklige verb (morsmal.no)
Film om morsmål ved matbordet: Måltid - tid for glede og fellesskap! - YouTube
Plakaten til aktiviteten: Tema Morsmål - Plakater - verb på flere språk (morsmal.no)

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa


Litteratur om samisk mat: min_biepmut_girjjiin_0.pdf (lohkanguovddas.no)
Samisk læringsmiddelportal: Ovttas/Aktan/Aktesne
Veileder for barnehager med samiske barn (sametinget.no)

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning


Faglige ressurser for barnehagelærere om bokstav- og skriftspråkaktiviteter i barnehagen: Språkhverdag | Språkløyper (uis.no)

Film til bruk på foreldre- og personalmøter, om Alma (3) sine mange daglige møter med skriftspråket: En smak av lesing | Universitetet i Stavanger (uis.no)

Fortellingen om «Bokstavsommeren»: Bokstavsommaren | Universitetet i Stavanger (uis.no)

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning for barnehager og skoler


Film om de gode relasjonene: De gode relasjonene - om læringsmiljøet i barnehagen - YouTube