Læremiddelressurser i mat og helse

Webinaret gir en innføring i nyttige digitale læremidler til bruk i mat og helse-undervisningen i grunnskolen. Webinaret er det første i en serie til deg som underviser i mat og helse.


Foredragsholder var Eli Kristin Aadland. Aadland er førsteamanuensis ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, Høgskulen på Vestlandet. 

Flere webinarer

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet arrangerer i samarbeid med Landslaget for mat og helse i skolen en webinarserie som har som formål å gi lærere gode innspill i arbeidet med å implementere de nye læreplanene i mat- og helsefaget. Webinarene har lærere i mat- og helse som målgruppe.