Hvordan navigere i vrimmelen av kostråd?

Dette er det andre webinaret i en serie til deg som underviser i mat- og helse. Tema for webinaret er vurdering av kilder til kostholds- og helseinformasjon.


Foredragsholder var Mona Bjelland som er spesialrådgiver i klinisk ernæring i Kreftforeningen.

Ny undervisningsressurs

En ny undervisningsressurs basert på tema for dette webinaret er underveis. Ressursen vil være tilpasset kompetansemål etter 7. og 10. trinn.

Flere webinarer

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet arrangerer i samarbeid med Landslaget for mat og helse i skolen en webinarserie som har som formål å gi lærere gode innspill i arbeidet med å implementere de nye læreplanene i mat- og helsefaget. Webinarene har lærere i mat- og helse som målgruppe.