Bruk av digitale verktøy i mat- og helsefaget

Utvikling av digitale ferdigheter er en av de grunnleggende ferdighetene i læreplanen. I mat- og helsefaget innebærer dette blant annet å kunne bruke ulike digitale ressurser og teknologier for å styrke de praktiske matlagingsferdighetene og å bruke digitale ressurser for å finne og kritisk vurdere informasjon og oppskrifter.


Dette webinaret gir lærere råd og innspill til hvordan digitale verktøy kan brukes i mat- og helsefaget, og tar for seg følgende tema: 

  • Hvorfor bruke digitale verktøy i mat og helse?
  • Eksempler på digitale verktøy man kan bruke i mat og helse
  • Eksempler på undervisningsopplegg ved bruk av digitale verktøy i mat og helse. 

Det blir også anledning til å stille spørsmål til innleggsholderne.

Webinaret er en del av en serie for lærere som underviser i mat- og helsefaget i grunnskolen. Opptak av webinaret publiseres på nettsiden til Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (mhfa.no) i etterkant. Der kan du også finne opptak av tidligere webinarer i denne serien. 

Innleggsholdere

Hanne Andersen Dversnes og Gun Åbacka har i sitt arbeid med lærerutdanningen i mat og helse på Universitetet i Agder hatt stort fokus på bruk av digitale verktøy i undervisningen. De er også med i et internasjonalt forsknings- og utviklingsprosjekt som tar sikte på å finne ut hvordan man kan bruke digitale verktøy i mat og helse på en måte som fremmer læring.