Samtaleverktøy om kosthold og aktivitet

gode vaner 16_9.jpg

«Gode vaner for god helse – barn, kosthold og fysisk aktivitet» er et gratis samtaleverktøy som gjør det enklere å snakke med barn og deres familier om kosthold og fysisk aktivitet.

Målgruppe

Ansatte i helsestasjon og skolehelsetjeneste, helsesykepleier, helsesykepleierutdanning, lærere og ansatte i skolen

Utarbeidet av

Kreftforeningen

«Gode vaner for god helse – barn, kosthold og fysisk aktivitet» er et gratis samtaleverktøy som gjør det enklere å snakke med barn og deres familier om noe av det mest elementære i alle barns hverdag, nemlig mat og fysisk aktivitet. Samtaleverktøyet består av 16 plansjer i A4- format, to korte animasjonsfilmer samt en veileder for helsesykepleier som er tilpasset barn i alderen 2- 9 år.

Samtaleverktøyet ble først utviklet for bruk på fireårskontrollen på helsestasjonen og skolestartundersøkelsen, men kan også brukes i andre sammenhenger, som for eksempel av lærer i undervisning. Tema som tas opp er mat, bevegelse, lek, døgnrytme og skjermaktivitet. Filmene og illustrasjonene kan brukes som utgangspunkt for reflekterende samtaler med barna og deres familier. Materiellet er basert på illustrasjoner med lite tekst og kan også fungere godt i møte med minoritetsspråklige. 

Teamene som tas opp er også relevant for det nye tverrfaglige faget i skolen, folkehelse og livsmestring. 

Verktøyet er utviklet av Kreftforeningen i samarbeid med helsesøstre og fysioterapeut. 

Gå til «Gode vaner for god helse – barn, kosthold og fysisk aktivitet»