Økt 1 : Sansene våre

Smak-og-sanse-pakkken_16_9.jpg

Sansene våre er den første av i alt fire økter som sammen utgjør undervisningspakken «Smak og sanseopplevelser» i Mat og helse-pakken. Gjennom de praktiske oppgavene som hører til denne økten, skal elevene få kunnskaper om hva smak faktisk er og at det er mer enn bare det som foregår i munnen når vi spiser, som avgjør smaksopplevelsen.


Om økten

Du har nok hørt ordtaket «smaken er som baken», og i denne økten er målet å lære elevene nettopp det – at vi alle har vår egen smak og at det påvirker hvordan vi opplever mat. Gjennom de praktiske oppgavene som hører til denne økten, skal elevene få kunnskaper om hva smak er og at det er mer enn bare det som foregår i munnen når vi spiser, som avgjør smaksopplevelsen. Elevene får både kunnskap om – og erfaring med – å bruke de ulike sansene og grunnsmakene. De skal øve seg på å sette ord på hvordan de opplever de ulike smakene. Dette kan være med å utvikle matspråket til elevene og gjøre dem i stand til å uttrykke seg på en annen måte enn at de «liker» eller «ikke liker» maten. Elevenes egne refleksjoner og det de opplever, føler og smaker, har med andre ord stor plass i denne økten. At elevene lærer å være nysgjerrige i møte med nye smaker kan være med å bidra til at de utvikler matglede og et mer variert kosthold i et lengre perspektiv. For mange kan det være en utfordring å prøve ut nye og ukjente smaker, så ta dere god tid og ha tålmodighet.

Tidsplan

I denne tidsplanen er det merket av for teori, instrukser, refleksjon og vurdering gjennom det meste av økten. Dette er en økt der elevene skal få øve på å bruke de ulike sansene. Hovedfokuset i økten er at elevene skal sette ord på og reflektere rundt det de opplever og erfarer.

Tidsplan-teori-sanser.png

Fordypning, inspirasjon og variasjon

Opplysningskontorene for landbruket har i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet, utviklet undervisningsmateriellet «mmm…med SMAK på timeplanen». I undervisningsmateriellet står smaken i fokus og elevene får lære å kjenne de ulike smakene.

Opplysningskontoret for frukt og grønt har nyttig informasjon om smak, i tillegg til filmen om Mons og Mona som smaker. Dette materialet er utviklet for bruk i barnehage, men kan også være til hjelp for deg i din undervisning om smaker.

Nasjonalforeningen for folkehelse har i sitt undervisningsopplegg «Smart på mat» oppgaver om grunnsmakene, samt en quiz om smakssansen.

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet har også en ressurs om sanser og smaksglede som retter seg mot ansatte i barnehage. Der finner du noen av de samme oppgavene som er foreslått i lærermaterialet til denne økten, samt informasjon og film om Sapere-metoden.