Mat og helse-pakken: Smak og sanseopplevelser

Smak-og-sanse-pakkken_16_9.jpg

Denne undervisningspakken består av fire økter som gir elever på 5.-7. trinn erfaring med å bruke sansene sine og øvelse i det å sette ord på det de smaker. Gjennom undervisningspakken skal elevene få kunnskaper om hva smak faktisk er og at det er mer enn bare det som foregår i munnen når vi spiser, som avgjør smaksopplevelsen.

Hva undervisningspakken inneholder

Lærermateriale

Hver økt i denne undervisningspakken bygger på kompetansemål i gjeldende læreplan  i mat og helse. I lærermaterialet (PDF) vil du blant annet finne forslag til læringstilnærming, hvordan opplæringen kan tilpasses, og ideer til tema for samtale og refleksjon med elevene. På baksiden av lærermaterialet er det skissert hvordan økten praktisk kan gjennomføres. Hver økt har en egen tidsplan som viser hvor lang tid du bør beregne til de ulike elementene i undervisningen. Tidsplanen tar utgangspunkt i at du har to timer til rådighet. Denne er et forslag som er ment som hjelp i organiseringen, og kan selvsagt tilpasses etter behov.

Tidsplan-1.png

Elevmateriale

Det er også utviklet elevmateriale til hver økt. Dette ligger som PDF og er ment til utskrift Det er også utviklet elevmateriale til hver økt. Dette ligger tilgjengelig i PDF og kan skrives ut slik at elevene kan sette materialet inn i en egen perm. Denne kan til slutt bli elevenes personlige kokebok. Elevmaterialet er tilgjengelig både på bokmål og på nynorsk.

Til hver økt får elevene læringsmål som samsvarer med aktuelle kompetansemålene i læreplanen. Fagspesifikke begrep blir forklart, og der det står oppført en oppskrift er også fremgangsmåten tydelig beskrevet. På baksiden av elevmaterialet er det oppført refleksjonsspørsmål som står i sammenheng med forslagene til læringsmål og samtale i lærermaterialet. Det er også laget rom for egne notater/tegninger.

Om Mat og helse-pakken

«Smak og sanseopplevelser» er den andre i en rekke temabaserte undervisningspakker som vil komme fortløpende i Mat og helse-pakken. Etter hvert vil denne bestå av undervisnings- og læringsmateriell for et helt skoleår. Du står selvsagt fritt til å bruke enkeltøkter, men sammen skal øktene i en undervisningspakke legge grunnlaget for progresjon og dybdelæring hos eleven.

Mat og helse-pakken er ment å være til inspirasjon og hjelp i organisering og gjennomføring av både teoretiske og praktiske økter. Her vil du finne temabaserte pakker som inneholder 3-4 undervisningsøkter á 2 timer (120 minutter). Alt materiellet er gratis og nettbasert.

Kompetansemål

Undervisningspakken «Mat og sanseopplevelser» er utviklet med utgangspunkt i kompetansemålene i gjeldende læreplan i mat og helse. Denne undervisningspakken har særlig fokus på at elevene skal kunne

 • bruke redskaper, grunnleggende teknikker og matlagingsmetoder til å lage trygg og bærekraftig mat som gir grunnlag for god helse
 • bruke sansene til å utforske og vurdere matens smak og tekstur og til å utforske anretning av mat
 • kjenne igjen og greie ut om grunnsmaker i matvarer og fortelle om og diskutere hvordan smak kan påvirke matpreferanser og matvalg
 • bruke oppskrifter i matlaging og regne ut og vurdere mengder i porsjonene både med og uten bruk av digitale ressurser
 • vise sammenhenger mellom matvaregrupper og næringsstoffer som er viktige for god helse
 • lage måltider fra ulike kulturer og fortelle om og utforske hvordan sosialt fellesskap og samhandling kan være med å styrke god helse

 

Oversikt over undervisningsøktene

 • Smak-og-sanse-pakkken_16_9.jpg
  Økt 1 - Sansene våre

  Sansene våre er den første av i alt fire økter som sammen utgjør undervisningspakken «Smak og sanseopplevelser» i Mat og helse-pakken. Gjennom de praktiske oppgavene som hører til denne økten, skal...

 • Smak og sans - fargerike supper_16_9.jpg
  Økt 2 - Fargerike supper

  Fargerike supper er den andre av i alt fire økter som sammen utgjør undervisningspakken «Smak og sanseopplevelser» i Mat og helse-pakken. Elevene skal nå få bruke de ulike sansene i selve matlaging...

 • Smak og sans - wok med laks_16_9.jpg
  Økt 3 - Wok med laks

  Wok med laks er den tredje av i alt fire økter som sammen utgjør undervisningspakken «Smak og sanseopplevelser» i Mat og helse-pakken. I denne økten skal elevene fortsette å øve på matspråket sitt ...

 • Smak og sans - pasta bolognese16_9.jpg
  Økt 4 - Pasta Bolognese

  Pasta Bolognese er den fjerde og siste økten i det som utgjør undervisningspakken «Smak og sanseopplevelser» i Mat og helse-pakken. I denne økten er det italiensk mat- og måltidskultur som er i fok...