Økt 4 : Presentasjon av «Min mattradisjon»

shutterstock_596666528.jpg

I denne siste økten i undervisningspakken «matkultur» skal elevene presentere hjemmeoppgaven «min mattradisjon» som de ble presentert for i første økt i undervisningspakken. Dette er en åpen økt hvor du som lærer selv bestemmer form og innhold, derfor er det ikke laget undervisningsmateriell til denne økten.


Om økten

I denne siste økten i undervisningspakken «matkultur» skal elevene presentere hjemmeoppgaven «min mattradisjon» som de ble presentert for i første økt i undervisningspakken. 

Etter å ha jobbet med oppgaven i tre uker skal den ende opp i en presentasjon og eventuelt en innlevering. I oppgaven skal eleven ta utgangspunkt i en mattradisjon som de selv er del av. Dette kan være noe de er knyttet til gjennom familie, slekt, lokalsamfunn, by eller land.

Mattradisjonen kan fokusere på ulike aspekter ved måltidet. For noen er kanskje maten det viktigste, for andre er det personene som lager maten de vil legge vekt på. Noen vil kanskje fokusere på hvor, hvordan eller når maten spises.

Eksempler på tema for oppgaven kan være:

 • Bacalao
 • Fredagstaco
 • Bestemors kjøttkaker
 • Matlaging ute på bål
 • Spise med spisepinner
 • Helgefrokosten
 • Måltidet etter faste

Rammer for oppgaven kan tilpasses ut fra elevgruppe og hvor mye tid dere har tilgjengelig den dagen oppgaven skal presenteres.

Her  er noen tips til mulige rammer for oppgaven:

 • Skal elevene jobbe individuelt eller i grupper?
 • Kan elevene velge selv hvordan de vil utforme og presentere oppgaven? For eksempel:
  • Tekst
  • Tegning
  • Bilder
  • Film
  • Intervju
  • Poster/plakat
 • Er det anledning og økonomi til å lage mat på skolen?
 • Er det hensiktsmessig å samarbeide med andre fag (f.eks. KRLE, samfunnsfag, kunst og håndverk) om dette?

Vurderingskriteriene må være tydelig kommunisert med elevene før de starter arbeidet med oppgaven. Følg også gjerne opp med veiledning underveis i prosessen.