Økt 1 : Matkultur og identitet

matkultur_ogIdentitet_16_9.jpg

Matkultur og identitet er den første, – av i alt fire økter, i undervisningspakken «Matkultur». Målet med økten er å gi elevene innblikk i matkultur, tradisjoner og identitet, med spesielt fokus på samisk kultur. Elevene skal lære at mat- og måltidsglede kan være sterkt knyttet til hver enkeltes identitet, religion og hva man er vant med hjemmefra. Refleksjon og undring rundt hva som regnes som tradisjoner og ulike måter å gjennomføre måltider på, vil kunne bidra til å utvide elevenes kulturelle kompetanse.


Om økten

Økt 1 er en teoretisk økt, så denne trenger ikke nødvendigvis finne sted på et kjøkken. I første del av økten skal elevene lære om samisk kultur og mattradisjoner. Etter dette skal elevene jobbe i grupper og sammen reflektere over egne mattradisjoner. Har de ulike måter å spise på til hverdags og til fest? Har de noen eksempler på matretter som de kun spiser ved spesielle anledninger, eller har de kanskje noen matretter/tradisjoner som er spesielle for akkurat deres familie?

Økt fire i undervisningspakken legger opp til at elevene skal presentere en hjemmeoppgave. Siste del av denne første økten er derfor satt av til at du presenterer hjemmeoppgaven for elevene. Elevene bør få tid til å diskutere hvordan de vil løse oppgaven. Du som lærer kan bestemme hvordan de skal presentere arbeidet sitt og om de skal arbeide med dette individuelt eller i grupper.

Tidsplan

I denne tidsplanen er det merket av for teori og instrukser og refleksjon og vurdering gjennom det meste av økten.

Tidsplan.png

Fordypning, inspirasjon og variasjon

I Matopedia finner du en undervisningsøkt om matkultur og identitet, der en side er beregnet på lærer og en annen på elev. Økten er beregnet på elever på 10.trinn, men kan gi deg som lærer nyttig informasjon som du kan ta med i din undervisning.