Mat og helse-pakken: Matkultur

matkultur_ogIdentitet_16_9.jpg

Denne undervisningspakken består av fire økter som gir elever på 5.-7. trinn kunnskaper om matkultur, tradisjon og identitet. Gjennom undervisningspakken skal elevene lære at mat- og måltidsglede kan være sterkt knyttet til hver enkeltes identitet, religion og hva man er vant med hjemmefra. Undervisningen er lagt opp som èn introduksjonsøkt der elevene får innblikk i matkultur, tradisjoner og identitet, med spesielt fokus på samisk kultur, i tillegg til å bli presentert for hjemmeoppgaven «Min mattradisjon». Deretter påfølger to matlagingsøkter der de skal lage Bidos og fastelavnsboller, og i den fjerde og siste økten skal elevene presentere resultatet av hjemmeoppgaven.

Hva undervisningspakken inneholder

Lærermateriale

Hver økt i denne undervisningspakken er knyttet opp mot spesifikke kompetansemål i gjeldende læreplan i mat og helse og du vil finne forslag til læringsmål i lærermaterialet. Der vil du blant annet også finne forslag til læringstilnærming, tilpasset opplæring, samtale og refleksjon sammen med elevene. På baksiden av lærermaterialet er det skissert hvordan økten praktisk kan gjennomføres. Hver økt har en egen tidsplan som viser hvor lang tid du bør beregne til de ulike elementene i undervisningen. Tidsplanen tar utgangspunkt i at du har to timer til rådighet. Denne er et forslag som er ment som hjelp i organiseringen, og kan selvsagt tilpasses etter behov.

Tidsplan-1 (1).png

Elevmateriale

Det er også utviklet elevmateriale til hver økt. Dette ligger som PDF og er ment til utskrift slik at elevene kan sette materialet inn i en egen perm, som til slutt kan bli deres personlige kokebok. Elevmaterialet er å finne både på bokmål og på nynorsk.

Til hver økt får elevene læringsmål som samsvarer med de aktuelle kompetansemålene. Fagspesifikke begrep blir også forklart, og der det står oppført en oppskrift er også fremgangsmåten tydelig beskrevet. På baksiden av elevmaterialet er det oppført refleksjonsspørsmål som står i sammenheng med forslagene til læringsmål og samtale i lærermaterialet. Det er også laget rom for egne notater/tegninger.

Om Mat og helse-pakken

«Matkultur» er den tredje i en rekke temabaserte undervisningspakker som vil komme fortløpende i Mat og helse-pakken. Etter hvert vil denne bestå av undervisnings- og læringsmateriell for et helt skoleår. Du står selvsagt fritt til å bruke enkeltøkter, men sammen skal øktene i en undervisningspakke legge grunnlaget for progresjon og dybdelæring hos eleven.

Mat og helse-pakken er ment å være til inspirasjon og hjelp i organisering og gjennomføring av både teoretiske og praktiske økter. Her vil du finne temabaserte pakker som inneholder 3-4 undervisningsøkter á 2 timer (120 minutter). Alt materiellet er gratis og nettbasert.

Kompetansemål

Undervisningspakken «Matkultur» er utviklet med utgangspunkt i kompetansemålene i gjeldende læreplan  i mat og helse. Denne undervisningspakken har særlig fokus på at elevene skal kunne

 • bruke redskaper, grunnleggende teknikker og matlagingsmetoder til å lage trygg og bærekraftig mat som gir grunnlag for god helse
 • bruke oppskrifter i matlaging og regne ut og vurdere mengder i porsjonene både med og uten bruk av digitale ressurser
 • utforske og presentere tradisjonelle norske og samiske metoder for å konservere mat og kunne fortelle om råvarene som blir konserverte
 • lage måltider fra ulike kulturer og fortelle om og utforske hvordan sosialt fellesskap og samhandling kan være med å styrke god helse

 

Oversikt over undervisningsøktene

 • matkultur_ogIdentitet_16_9.jpg
  Økt 1 - Matkultur og identitet

  Matkultur og identitet er den første, – av i alt fire økter, i undervisningspakken «Matkultur». Målet med økten er å gi elevene innblikk i matkultur, tradisjoner og identitet, med spesielt fokus på...

 • Matkultur_bidos_16_9.jpg
  Økt 2 - Samisk matkultur

  I denne andre økten i undervisningspakken «Matkultur» skal elevene lære å lage samenes festmat – Bidos. Denne samiske retten er valgt som et eksempel på matkultur og illustrerer godt hvordan utvikl...

 • Matkultur_fastelavnsboller_16_9.jpg
  Økt 3 - Fastelavn

  I denne tredje økten i undervisningspakken «Matkultur» skal elevene lære om fastelavn og de skal få markere dagen ved å lage fastelavnsboller.

 • shutterstock_596666528.jpg
  Økt 4 - Presentasjon av «Min mattradisjon»

  I denne siste økten i undervisningspakken «matkultur» skal elevene presentere hjemmeoppgaven «min mattradisjon» som de ble presentert for i første økt i undervisningspakken. Dette er en åpen økt h...