Økt 2 : Høytidsmåltid

Hoytid_hoytidsmaltid_16_9.jpg

Dette er den andre av i alt tre økter som sammen utgjør undervisningspakken «Høytid» i Mat og helse-pakken. I denne økten får elevene erfaring med å tilberede et tradisjonelt høytidsmåltid, dekking av bord, samt rollene som både vertskap og gjest. Fokuset i økten ligger på høytidsmåltidet og tradisjoner i ulike kulturer.


Om økten

I alle kulturer, også i den norske, har mat og måltider en sentral rolle i høytider og feiringer. Ved spesielle anledninger, som julefeiringen, samles vi rundt bordet på en litt annen måte enn det vi gjør i hverdagen. Bordet er dekket med tradisjonelle retter og med servise som ellers bare er til pynt. Maten vi spiser er gjerne laget på oppskrifter som er arvet gjennom generasjoner. I denne økten får elevene erfaring med å tilberede et tradisjonelt høytidsmåltid, dekking av bord, samt rollene som både vertskap og gjest. Dette kan gi dere en unik mulighet til å prate om elevenes egne tradisjoner og hvordan de er like/ulike med andre kulturer.

Tidsplan

Denne tidsplanen er veiledende da tidsbruken vil variere etter hva dere velger å lage. Det er viktig at fokuset er på selve måltidet og at det blir satt av god tid til dette. Sett også av god tid til dekking og pynting av høytidsbordet.

Tidsplan-hoytidsmaltid.png

Kompetansemål

Mat og kultur

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • Lage mat frå ulike kulturar
  • Vurdere kva god måltidsskikk inneber

Fordypning, inspirasjon og variasjon

Forslag til juletapas kan du finne både hos Kolonial.no og på MatPrat.

Hos Godfisk.no finner du oppskrifter på ulike typer julesild og oppskrift på juletorsk. Oppskrift på juletorsk finner du også hos Meny.

Oppskrift på pinnekjøtt finner du hos MatPrat.

På godt.no finner du mange forslag til tilbehør til julemiddagen.

Om du ønsker litt mer informasjon om tradisjoner rundt julematen finner du dette både på forskning.no og godt.no.