Mat og helse-pakken: Høytid

Hoytidspakken 16_9.jpg

Denne undervisningspakken består av tre økter som gir elever på 5.-7. trinn erfaring med både gjærbakst, tradisjonelle julekaker og julemat, samt innsikt i hvordan våre tradisjonelle retter har blitt til med utgangspunkt i råvaretilgang, lagringsbehov og økonomiske ressurser. Øktene gir rom for refleksjon over høytider og matskikker i ulike kulturer. Den siste økten gir også elevene erfaring med hygiene og trygg mat. Undervisningspakken har hovedfokus på matkultur, men bygger på kompetansemål fra både mat og livsstil og mat og kultur.

Hva undervisningspakken inneholder

Lærermateriale

Hver økt i denne undervisningspakken er knyttet opp mot spesifikke kompetansemål i gjeldende læreplan i mat og helse og du vil finne forslag til læringsmål i lærermaterialet (PDF). Der vil du blant annet også finne forslag til læringstilnærming, tilpasset opplæring, samtale og refleksjon sammen med elevene. På baksiden av lærermaterialet er det skissert hvordan økten praktisk kan gjennomføres. Hver økt har en egen tidsplan som viser hvor lang tid du bør beregne til de ulike elementene i undervisningen. Tidsplanen tar utgangspunkt i at du har to timer til rådighet. Denne er et forslag som er ment som hjelp i organiseringen, og kan selvsagt tilpasses etter behov.

 

Elevmateriale

Det er også utviklet elevmateriale til hver økt. Dette ligger som PDF og er ment til utskrift slik at elevene kan sette materialet inn i en egen perm, som til slutt kan bli deres personlige kokebok. Elevmaterialet er å finne både på bokmål og på nynorsk.

Til hver økt får elevene læringsmål som samsvarer med de aktuelle kompetansemålene. Fagspesifikke begrep blir også forklart, og der det står oppført en oppskrift er også fremgangsmåten tydelig beskrevet. På baksiden av elevmaterialet er det oppført refleksjonsspørsmål som står i sammenheng med forslagene til læringsmål og samtale i lærermaterialet. Det er også laget rom for egne notater/tegninger.

Oversikt over undervisningsøktene

 • Hoytid_julebakst_16_9.jpg
  Økt 1 - Julebakst

  Dette er den første av i alt tre økter som sammen utgjør undervisningspakken «Høytid» i Mat og helse-pakken. I denne økten får elevene erfaring med å følge en oppskrift gjennom å bake julekaker og ...

 • Hoytid_hoytidsmaltid_16_9.jpg
  Økt 2 - Høytidsmåltid

  Dette er den andre av i alt tre økter som sammen utgjør undervisningspakken «Høytid» i Mat og helse-pakken. I denne økten får elevene erfaring med å tilberede et tradisjonelt høytidsmåltid, dekking...

 • Hygiene_16_9.jpg
  Økt 3 - Hygiene og rengjøring

  Dette er den tredje og siste, av i alt tre økter som sammen utgjør undervisningspakken «Høytid» i Mat og helse-pakken. Denne økten er lagt opp slik at elevene skal samarbeide om – og få erfaring me...