Mat og helse-pakken: Høytid

Hoytidspakken 16_9.jpg

Denne undervisningspakken består av tre økter som gir elever på 5.-7. trinn erfaring med både gjærbakst, tradisjonelle julekaker og julemat, samt innsikt i hvordan våre tradisjonelle retter har blitt til med utgangspunkt i råvaretilgang, lagringsbehov og økonomiske ressurser. Øktene gir rom for refleksjon over høytider og matskikker i ulike kulturer. Den siste økten gir også elevene erfaring med hygiene og trygg mat. Undervisningspakken har hovedfokus på mat og måltid som identitets- og kulturuttrykk.

Hva undervisningspakken inneholder

Lærermateriale

Hver økt i denne undervisningspakken bygger på kompetansemål i gjeldende læreplan i mat og helse. I lærermaterialet (PDF) vil du blant annet finne forslag til læringstilnærming, hvordan opplæringen kan tilpasses, og ideer til tema for samtale og refleksjon med elevene. På baksiden av lærermaterialet er det skissert hvordan økten praktisk kan gjennomføres. Hver økt har en egen tidsplan som viser hvor lang tid du bør beregne til de ulike elementene i undervisningen. Tidsplanen tar utgangspunkt i at du har to timer til rådighet. Denne er et forslag som er ment som hjelp i organiseringen, og kan selvsagt tilpasses etter behov.

Tidsplan-1.png
Elevmateriale

Det er også utviklet elevmateriale til hver økt. Dette ligger tilgjengelig i PDF og kan skrives ut slik at elevene kan sette materialet inn i en egen perm. Denne kan til slutt bli elevenes personlige kokebok. Elevmaterialet er tilgjengelig både på bokmål og på nynorsk.

Til hver økt får elevene læringsmål som samsvarer med aktuelle kompetansemålene i læreplanen. Fagspesifikke begrep blir forklart, og der det står oppført en oppskrift er også fremgangsmåten tydelig beskrevet. På baksiden av elevmaterialet er det oppført refleksjonsspørsmål som står i sammenheng med forslagene til læringsmål og samtale i lærermaterialet. Det er også laget rom for egne notater/tegninger.

Kompetansemål 

Undervisningspakken  «Høytid» er utviklet med utgangspunkt i kompetansemålene i gjeldende læreplan i mat og helse. Denne undervisningspakken har særlig fokus på at elevene skal kunne

 • bruke reiskap, grunnleggjande teknikkar og matlagingsmetodar til å lage trygg og berekraftig mat som gir grunnlag for god helse
 • bruke sansane til å utforske og vurdere matens smak og tekstur og til å utforske anretning av mat
 • kjenne att og greie ut om grunnsmakar i matvarer og fortelje om og diskutere korleis smak kan påverke matpreferansar og matval
 • bruke oppskrifter i matlaging og rekne ut og vurdere mengda i porsjonane både med og utan bruk av digitale ressursar
 • utforske og presentere tradisjonelle norske og samiske metodar for å konservere mat på og kunne fortelje om råvarene som blir konserverte
 • lage måltid frå ulike kulturar og fortelje om og utforske korleis sosialt fellesskap og samhandling kan vere med på å styrkje god helse

 

Oversikt over undervisningsøktene

 • Hoytid_julebakst_16_9.jpg
  Økt 1 - Julebakst

  Dette er den første av i alt tre økter som sammen utgjør undervisningspakken «Høytid» i Mat og helse-pakken. I denne økten får elevene erfaring med å følge en oppskrift gjennom å bake julekaker og ...

 • Hoytid_hoytidsmaltid_16_9.jpg
  Økt 2 - Høytidsmåltid

  Dette er den andre av i alt tre økter som sammen utgjør undervisningspakken «Høytid» i Mat og helse-pakken. I denne økten får elevene erfaring med å tilberede et tradisjonelt høytidsmåltid, dekking...

 • Hygiene_16_9.jpg
  Økt 3 - Hygiene og rengjøring

  Dette er den tredje og siste, av i alt tre økter som sammen utgjør undervisningspakken «Høytid» i Mat og helse-pakken. Denne økten er lagt opp slik at elevene skal samarbeide om – og få erfaring me...