Læremiddeloversikt mat og helse 8. – 10. trinn

laeremidler8_10.jpg


Nettressurser

 

Astma- og allergiforbundet 

Astma- og allergiforbundet tilbyr informasjon om ulike matallergier og matoverfølsomhet, samt tips til allergivennlige matoppskrifter og diettkort.

Brød og korn

Opplysningskontoret for brød og korn tilbyr fakta om korn, filmer, grovhetskalkulator og en rekke oppskrifter med korn og kornprodukter. De tilbyr også tematisk materiell om matpakken, måltider, kornartene og veien fra jord til bord. Undervisningspakkene bygger på kompetansemålene etter 7. trinn, men kan også brukes som utgangspunkt for undervisning for eldre elever.

Aktuelle kompetansemål

 • Planleggje og bruke eigna reiskap, teknikkar og matlagingsmetodar til å lage trygg og berekraftig mat som gir grunnlag for god helse
 • Bruke sansane til å vurdere kvaliteten på matvarer, utforske og kombinere smakar i matlaginga og forbetre oppskrifter, menyar og anretning av mat
 • Drøfte korleis kosthald kan bidra til god helse, og bruke digitale ressursar til å vurdere eige kosthald og til å velje sunne og varierte matvarer i samband med matlaging

Fiskesprell 8 – 10

Fiskesprell er utviklet av Norges Sjømatråd og har fokus på å øke kunnskap om og konsum av fisk- og fiskeprodukter. Fiskesprell tilbyr undervisningsmateriell og kurs, og på nettsiden finner du fakta og oppskrifter med fisk og sjømat. Ressursene kan sorteres etter årstrinn. Fiskesprell gir også økonomisk støtte til innkjøp av sjømat i undervisningen og til ulike arrangement i skolen. På ungdomstrinnet er støtten på 50 kroner per elev (per 2020). De arrangerer også konkurransen «Kokkesprell»  for elever i grunnskolen.

Aktuelle kompetansemål

 • Planleggje og bruke eigna reiskap, teknikkar og matlagingsmetodar til å lage trygg og berekraftig mat som gir grunnlag for god helse
 • Bruke sansane til å vurdere kvaliteten på matvarer, utforske og kombinere smakar i matlaginga og forbetre oppskrifter, menyar og anretning av mat
 • Drøfte korleis kosthald kan bidra til god helse, og bruke digitale ressursar til å vurdere eige kosthald og til å velje sunne og varierte matvarer i samband med matlaging

 

Fete fakta 

Fete fakta (tidligere fettskolen) er et undervisningsopplegg i mat og helse rettet mot elever i ungdomsskolen. Undervisningsopplegget er utviklet av Mills AS og gir grunnleggende kunnskap om næringsstoffet fett og berører kostsirkelen, mattrender og aktivitet. På nettsiden finner du en egen informasjonsside for lærere 

Aktuelle kompetansemål

 • Planleggje og bruke eigna reiskap, teknikkar og matlagingsmetodar til å lage trygg og berekraftig mat som gir grunnlag for god helse
 • Bruke sansane til å vurdere kvaliteten på matvarer, utforske og kombinere smakar i matlaginga og forbetre oppskrifter, me.nyar og anretning av mat
 • Drøfte korleis kosthald kan bidra til god helse, og bruke digitale ressursar til å vurdere eige kosthald og til å velje sunne og varierte matvarer i samband med matlaging
 • Gjere greie for og kritisk vurdere påstandar, råd og informasjon om kosthald og helse

 

Forbrukerrådet 

Forbrukerrådet har egne temasider om mat og handel. Der kan du blant annet finne oversikt over merkeordninger i matvarebransjen, forbrukerundersøkelser om mat- og matvarehandel og diverse forbrukerorientert informasjon om mat- og matmerking.

Aktuelle kompetansemål

 • Gjere greie for og kritisk vurdere påstandar, råd og informasjon om kosthald og helse
 • Kritisk vurdere informasjon om matproduksjon og drøfte korleis forbrukarmakt kan påverke lokal og global matproduksjon
 • Utforske klimaavtrykket til matvarer og gjere greie for korleis matval og matforbruk kan påverke miljøet, klimaet og matsikkerheita

 

Friluftsliv i skolen 

Nettportalen «Friluftsliv i skolen» er en informasjonsside om friluftsliv og uteskole. De har en egen temaside om mat i naturen  hvor du kan finne gode tips til hvordan man kan ta med elevene ut for å lage mat.

Aktuelle kompetansemål

 • Planleggje og bruke eigna reiskap, teknikkar og matlagingsmetodar til å lage trygg og berekraftig mat som gir grunnlag for god helse
 • Lage mat frå norsk og samisk kultur og frå andre kulturar og samanlikne og utforske råvarer og matlagingsmetodar som blir brukte i ulike matkulturar

 

Frukt.no 

Opplysingskontoret for frukt og grønt driver nettsiden frukt.no. Her finner du en rekke oppskrifter med frukt og grønt i fokus, samt faktaark og informasjon om denne matvaregruppen. Her kan du også finne oppskrifter fra ulike deler av verden som kan brukes som utgangspunkt for å utforske råvarer og matlagingsmetoder i ulike matkulturer.

Aktuelle kompetansemål

 • Planleggje og bruke eigna reiskap, teknikkar og matlagingsmetodar til å lage trygg og berekraftig mat som gir grunnlag for god helse
 • Bruke sansane til å vurdere kvaliteten på matvarer, utforske og kombinere smakar i matlaginga og forbetre oppskrifter, menyar og anretning av mat
 • Drøfte korleis kosthald kan bidra til god helse, og bruke digitale ressursar til å vurdere eige kosthald og til å velje sunne og varierte matvarer i samband med matlaging
 • Lage mat frå norsk og samisk kultur og frå andre kulturar og samanlikne og utforske råvarer og matlagingsmetodar som blir brukte i ulike matkulturar
 • Vise gjennom matlaging og måltid korleis identitet og fellesskap blir formidla i ulike kulturar

 

Gastronomisk naturfag

Gastronomisk naturfag er en tverrfaglig ressurs som med utgangspunkt i fysikk og kjemi viser en rekke praktiske forsøk som demonstrerer kjemiske prosesser i matlaging. På nettsiden finner du også oppskrifter og gastronomiske artikler.

Aktuelle kompetansemål

 • Planleggje og bruke eigna reiskap, teknikkar og matlagingsmetodar til å lage trygg og berekraftig mat som gir grunnlag for god helse
 • Bruke sansane til å vurdere kvaliteten på matvarer, utforske og kombinere smakar i matlaginga og forbetre oppskrifter, menyar og anretning av mat

 

Helsedirektoratet

På helsedirektoratet sine nettsider kan du finne en rekke kvalitetssikrede faglige råd, brosjyrer, plakater og undervisningsmateriell om kosthold og ernæring. Her kan du også finne en oversikt over de nasjonale kostrådene samt en egen ressursside for mat og måltid i skolen.

Aktuelle kompetansemål

 • Planleggje og bruke eigna reiskap, teknikkar og matlagingsmetodar til å lage trygg og berekraftig mat som gir grunnlag for god helse
 • Drøfte korleis kosthald kan bidra til god helse, og bruke digitale ressursar til å vurdere eige kosthald og til å velje sunne og varierte matvarer i samband med matlaging
 • Gjere greie for og kritisk vurdere påstandar, råd og informasjon om kosthald og helse

 

Kokebok for alle – Digital

Kokebok for alle er utviklet for den praktiske undervisningen i mat og helse på ungdomstrinnet. Utvalg og utforming av oppskrifter er gjort på en slik måte at man skal kunne oppnå en del av kompetansemålene i faget. Oppskriftene er eksempler på hvordan de offisielle kostholdsrådene kan omsettes til konkrete måltider.

Boken inneholder 200 oppskrifter i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger samt informasjon om måltider, matmerking og hygiene på kjøkkenet. Ved pålogging via FEIDE får elevene mulighet til å utheve tekst og skrive notater. Kokeboken kan lastes ned for bruk uten nettilgang.

På Helsedirektoratet sine nettsider kan du finne lærerinformasjon og mer detaljer om hvordan boken er bygd opp.

 

Kostholdsplanleggeren 

Kostholdsplanleggeren er et digitalt verktøy hvor man kan sammenligne og beregne næringsinnhold i enkeltmatvarer og retter. Det er også utviklet elevoppgaver knyttet til denne ressursen.

Aktuelle kompetansemål

 • Planleggje og bruke eigna reiskap, teknikkar og matlagingsmetodar til å lage trygg og berekraftig mat som gir grunnlag for god helse
 • Drøfte korleis kosthald kan bidra til god helse, og bruke digitale ressursar til å vurdere eige kosthald og til å velje sunne og varierte matvarer i samband med matlaging

 

Loop miljøskole 

LOOP miljøskole har fokus på å lære barn og unge om å leve bærekraftig og ta vare på naturressursene. Her finner du informasjon om miljø, klima, kildesortering og gjenvinning. Nettsiden inneholder også undervisningsopplegg samt en serie med undervisningsfilmer om bærekraftig utvikling.

Aktuelle kompetansemål

 • Planleggje og bruke eigna reiskap, teknikkar og matlagingsmetoder til å lage trygg og berekraftig mat som gir grunnlag for god helse
 • Utforske klimaavtrykket til matvarer og gjere greie for korleis matval og matforbruk kan påverke miljøet, klimaet og matsikkerheita

 

Mat.no

Mat.no er en samleside for Opplysningskontoret for melk og meieriprodukter og Opplysningskontoret for frukt og grønt. Her finner du blant annet informasjonsmateriell, faktaark, plakater, oppskrifter, filmer, steke- og koketips og utstyrsguide til kjøkkenet.

På denne nettsiden finner du også undervisningsopplegget «Med smak på timeplanen»  som fokuserer på å bli bedre kjent med smaken i maten. Dette undervisningsopplegget er tilpasset 6. trinn, men kan også brukes som inspirasjon til undervisning for eldre elever.

Aktuelle kompetansemål

 • Planleggje og bruke eigna reiskap, teknikkar og matlagingsmetodar til å lage trygg og berekraftig mat som gir grunnlag for god helse
 • Bruke sansane til å vurdere kvaliteten på matvarer, utforske og kombinere smakar i matlaginga og forbetre oppskrifter, menyar og anretning av mat
 • Drøfte korleis kosthald kan bidra til god helse, og bruke digitale ressursar til å vurdere eige kosthald og til å velje sunne og varierte matvarer i samband med matlaging

 

Matopedia

Matopedia er et digitalt læreverk i mat- og helse i grunnskolen, med eget materiell tilpasset ungdomstrinnet. Matopedia er utviklet med utgangspunkt i gammel læreplan (MHE1-01) i mat og helse, men mye av innholdet og leksjonene er relevant også for den nye læreplanen. Læreverket inneholder blant annet oppskrifter, råvarekunnskap, oversikt over matlagingsteknikker og -metoder. Matopedia er utviklet av Opplysningskontoret for egg og kjøtt. Læreverket er avgiftsbelagt.

Aktuelle kompetansemål

 • planleggje og bruke eigna reiskap, teknikkar og matlagingsmetodar til å lage trygg og berekraftig mat som gir grunnlag for god helse
 • bruke sansane til å vurdere kvaliteten på matvarer, utforske og kombinere smakar i matlaginga og forbetre oppskrifter, menyar og anretning av mat
 • drøfte korleis kosthald kan bidra til god helse, og bruke digitale ressursar til å vurdere eige kosthald og til å velje sunne og varierte matvarer i samband med matlaging
 • gjere greie for og kritisk vurdere påstandar, råd og informasjon om kosthald og helse
 • kritisk vurdere informasjon om matproduksjon og drøfte korleis forbrukarmakt kan påverke lokal og global matproduksjon
 • utforske klimaavtrykket til matvarer og gjere greie for korleis matval og matforbruk kan påverke miljøet, klimaet og matsikkerheita
 • lage mat frå norsk og samisk kultur og frå andre kulturar og samanlikne og utforske råvarer og matlagingsmetodar som blir brukte i ulike matkulturar
 • vise gjennom matlaging og måltid korleis identitet og fellesskap blir formidla i ulike kulturar

 

Matportalen

Matportalen gir informasjon om sunn og trygg mat fra offentlige myndigheter. Nettsiden inneholder undervisningsmateriell om nøkkelhullet, god ernæring, råd om matpakke, informasjon om kostrådene, matvaremerking og trygg matlaging. Du kan også finne matvaretabellen og kostholdsplanleggeren på denne hjemmesiden.

Matportalen er utviklet av Mattilsynet i samarbeid med flere andre aktører. Matportalen oppdateres kontinuerlig og fokuserer på ulike tema avhengig av årstiden.

Aktuelle kompetansemål

 • Planleggje og bruke eigna reiskap, teknikkar og matlagingsmetodar til å lage trygg og berekraftig mat som gir grunnlag for god helse
 • Drøfte korleis kosthald kan bidra til god helse, og bruke digitale ressursar til å vurdere eige kosthald og til å velje sunne og varierte matvarer i samband med matlaging
 • Gjere greie for og kritisk vurdere påstandar, råd og informasjon om kosthald og helse
 • Kritisk vurdere informasjon om matproduksjon og drøfte korleis forbrukarmakt kan påverke lokal og global matproduksjon
 • Lage mat frå norsk og samisk kultur og frå andre kulturar og samanlikne og utforske råvarer og matlagingsmetodar som blir brukte i ulike matkulturar

 

Matprat.no

Matprat er nettsiden til Opplysningskontoret for egg og kjøtt. Her finner du en rekke oppskrifter med disse matvarene i fokus, samt faktaark og informasjon om egg- og kjøttprodukter. Du kan også sortere oppskrifter etter verdensdel for å bli kjent med, og utforske råvarer og matlagingsmetoder som blir brukt i ulike matkulturer.

Aktuelle kompetansemål

 • Planleggje og bruke eigna reiskap, teknikkar og matlagingsmetodar til å lage trygg og berekraftig mat som gir grunnlag for god helse
 • Bruke sansane til å vurdere kvaliteten på matvarer, utforske og kombinere smakar i matlaginga og forbetre oppskrifter, menyar og anretning av mat
 • Drøfte korleis kosthald kan bidra til god helse, og bruke digitale ressursar til å vurdere eige kosthald og til å velje sunne og varierte matvarer i samband med matlaging
 • Lage mat frå norsk og samisk kultur og frå andre kulturar og samanlikne og utforske råvarer og matlagingsmetodar som blir brukte i ulike matkulturar
 • Vise gjennom matlaging og måltid korleis identitet og fellesskap blir formidla i ulike kulturar

 

Mattilsynet

Mattilsynet er Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler. På nettsidene deres finner du egne temasider for mat og vann hvor du blant annet kan finne informasjonsmateriell om matproduksjon, matmerking, mathygiene og matsikkerhet.

Aktuelle kompetansemål

 • Planleggje og bruke eigna reiskap, teknikkar og matlagingsmetodar til å lage trygg og berekraftig mat som gir grunnlag for god helse
 • Drøfte korleis kosthald kan bidra til god helse, og bruke digitale ressursar til å vurdere eige kosthald og til å velje sunne og varierte matvarer i samband med matlaging
 • Gjere greie for og kritisk vurdere påstandar, råd og informasjon om kosthald og helse
 • Kritisk vurdere informasjon om matproduksjon og drøfte korleis forbrukarmakt kan påverke lokal og global matproduksjon

 

Matvaretabellen

Matvaretabellen viser næringsinnhold i en rekke matvarer og matretter og kan brukes til å gjøre utregninger av næringsstoffer i matvarer.

Aktuelle kompetansemål

 • Planleggje og bruke eigna reiskap, teknikkar og matlagingsmetodar til å lage trygg og berekraftig mat som gir grunnlag for god helse
 • Drøfte korleis kosthald kan bidra til god helse, og bruke digitale ressursar til å vurdere eige kosthald og til å velje sunne og varierte matvarer i samband med matlaging

 

Matvett

Matvett er en informasjonsressurs med fokus på å redusere matsvinn. På denne nettsiden kan du finne undervisningsmateriell, faktaark og ulike elevoppgaver.

Aktuelle kompetansemål

 • Planleggje og bruke eigna reiskap, teknikkar og matlagingsmetodar til å lage trygg og berekraftig mat som gir grunnlag for god helse
 • Kritisk vurdere informasjon om matproduksjon og drøfte korleis forbrukarmakt kan påverke lokal og global matproduksjon
 • Utforske klimaavtrykket til matvarer og gjere greie for korleis matval og matforbruk kan påverke miljøet, klimaet og matsikkerheita

 

Melk.no

Melk.no tilbyr også jodkalkulatoren og kalsiumkalkulatoren. Mange barn og unge får for lite av disse næringsstoffene, og kalkulatorene kan brukes for å beregne inntak av disse næringsstoffene i kosten

Melk.no er nettsiden til Opplysningskontoret for meieriprodukter. På nettsidene deres finner du en rekke oppskrifter med melk- og meieriprodukter. De tilbyr merkenøytral informasjon om melk og meieriprodukter og har laget en rekke undervisningsressurser til bruk i mat- og helsefaget. Undervisningsressursene er utviklet med utgangspunkt i kompetansemål i den gamle læreplanen, men kan tilpasses for å oppnå kompetansemål i den nye læreplanen. 

 • Drøfte korleis kosthald kan bidra til god helse, og bruke digitale ressursar til å vurdere eige kosthald og til å velje sunne og varierte matvarer i samband med matlaging 

Følgende undervisningsressurser er utviklet for ungdomstrinnet:

Aktuelle kompetansemål

 • Planleggje og bruke eigna reiskap, teknikkar og matlagingsmetodar til å lage trygg og berekraftig mat som gir grunnlag for god helse
 • Bruke sansane til å vurdere kvaliteten på matvarer, utforske og kombinere smakar i matlaginga og forbetre oppskrifter, menyar og anretning av mat
 • Drøfte korleis kosthald kan bidra til god helse, og bruke digitale ressursar til å vurdere eige kosthald og til å velje sunne og varierte matvarer i samband med matlaging

 

Min Livsstil – Helse og livsmestring

Denne ressursen tilbyr digital egenevaluering av kosthold, aktivitet og livsmestring hvor elevene svarer på 20 spørsmål om kosthold og andre livsstilsvaner, blant annet aktivitet og søvn. Umiddelbart etter gjennomføringen får hver elev tilbakemelding i en egen rapport. Rapporten er LØFT-basert og gir elevene konstruktive tilbakemeldinger om kosthold- og livsstilsvanene deres. Lærerne kan også enkelt ta ut egne klasserapporter. Demoversjon av ressursen er gratis, men kostnader kan påløpe avhengig av hvordan skolen velger å bruke ressursen. Du kan lese mer om metoden her

Kompetansemål

 • drøfte korleis kosthald kan bidra til god helse, og bruke digitale ressursar til å vurdere eige kosthald og til å velje sunne og varierte matvarer i samband med matlaging

 

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 

På våre nettsider kan du finne en rekke undervisningsressurser, inspirasjon og praksiseksempler innen områdene mat, helse og fysisk aktivitet. Ressursene er sortert etter årstrinn og type for å forenkle navigeringen.

Digitalt fortalte historier i mat og helse er en ressurs som er utviklet for å bygge bro mellom teori og praksis i mat- og helsefaget. Digitalt fortalte historier kan tilpasses alle kompetansemålene i læreplanen.

 

Norsk cøliakiforening

Norsk cøliakiforening tilbyr informasjon om cøliaki og glutenintoleranse, og på nettsidene deres finner du oppskrifter og tips og triks for å lykkes med glutenfri matlaging. De har også filmer om cøliaki og glutenfri kost, samt informasjon om produktmerking av allergener.

 

Sjekk skolematen

Sjekk skolematen er en læringsressurs hvor elevene kan forske på skolelunsjen. Elevene samler inn informasjon om egen skolelunsj, og med utgangspunkt i disse dataene kan de forske på egen og andres skolemat, se på forskjeller og likheter og lære mer om maten vi spiser.

Aktuelle kompetansemål

 • Bruke sansane til å vurdere kvaliteten på matvarer, utforske og kombinere smakar i matlaginga og forbetre oppskrifter, menyar og anretning av mat
 • Lage mat frå norsk og samisk kultur og frå andre kulturar og samanlikne og utforske råvarer og matlagingsmetodar som blir brukte i ulike matkultura

 

Skolemateksperimentet

Skolemateksperimentet er en kampanje med fokus på skolemåltidet. Kampanjen retter seg mot ungdomstrinnet, og ressursen inneholder to filmer som tar for seg viktigheten av frokost og skolelunsj, med tilhørende powerpointpresentasjon med forslag til punkter for diskusjon. Du kan lese mer om skolemateksperimetet her. 

Aktuelle kompetansemål

 • Drøfte korleis kosthald kan bidra til god helse, og bruke digitale ressursar til å vurdere eige kosthald og til å velje sunne og varierte matvarer i samband med matlaging
 • Gjere greie for og kritisk vurdere påstandar, råd og informasjon om kosthald og helse

 

Regning i mat og helse

Regning i mat og helse er en tverrfaglig ressurs som er utviklet med utgangspunkt i gammel læreplan, men den kan tilpasses som ressurs for å oppnå kompetansemål i den nye læreplanen. Ressursen tilbyr to undervisningsopplegget hvor elevene tar i bruk regning som grunnleggende ferdighet i faget mat og helse.

 

Too good to go

Firmaet Too good to go arbeider for å redusere matsvinn og har utviklet en undervisningspakke som fokuserer på dette. Undervisningspakken er en tverrfaglig ressurs som bygger på kompetansemål i mat og helse, naturfag og samfunnsfag. Undervisningspakken inneholder flere økter med ulike fokusområder og det følger elevmateriell og lærerveiledning til hver av øktene.

Aktuelle kompetansemål

 • Planleggje og bruke eigna reiskap, teknikkar og matlagingsmetoder til å lage trygg og berekraftig mat som gir grunnlag for god helse
 • Utforske klimaavtrykket til matvarer og gjere greie for korleis matval og matforbruk kan påverke miljøet, klimaet og matsikkerheita

 

Å beskrive arbeidsprosesser i estetiske fag

Denne ressursen tar utgangspunkt i skriving som grunnleggende ferdighet og gir eksempler på hvordan man kan bruke skriving i mat- og helsefaget. Dette kan for eksempel gjøres i tegneserieformat, eller ved hjelp av mer tradisjonelle rapporter. Ressursen er utviklet med utgangspunkt i gammel læreplan, men kan også tilpasses for å oppnå kompetansemålene i gjeldende læreplan.

Lærebøker

 

Andre ressurser

Landslaget for mat og helse i skolen 

Landslaget for mat og helse i skolen (LMHS) er en ideell, faglig medlemsorganisasjon som arbeider for å styrke opplæringen i mat- og helsefaget i utdanningsløpet. LMHS har egne lokallag i ulike deler av landet, og du kan lese mer om disse og arbeidet deres her.