Læremiddeloversikt mat og helse 1. - 7. trinn

bilde_laeremidler.jpg


Nettressurser

Astma- og allergiforbundet 

Astma- og allergiforbundet tilbyr informasjon om ulike matallergier og matoverfølsomhet, samt tips til allergivennlige matoppskrifter og diettkort. 

Forbrukerrådet 

Forbrukerrådet har egne temasider om mat og handel. Der kan du blant annet finne oversikt over merkeordninger i matvarebransjen, forbrukerundersøkelser om mat- og matvarehandel og diverse forbrukerorientert informasjon om mat- og matmerking. 

 

Friluftsliv i skolen  

Nettportalen «Friluftsliv i skolen» er en informasjonsside om friluftsliv og uteskole. De har en egen temaside om mat i naturen hvor du kan finne gode tips til hvordan man kan ta med elevene ut for å lage mat. 

 

Gastronomisk naturfag 

Gastronomisk naturfag er en tverrfaglig ressurs som med utgangspunkt i fysikk og kjemi viser en rekke praktiske forsøk som demonstrerer kjemiske prosesser i matlaging. På nettsiden finner du også oppskrifter og gastronomiske artikler. 

 

Geitmyra matkultursenter for barn 

Geitmyra er et nasjonalt kompetansesenter for matkultur for barn. De tilbyr digitale undervisningsverktøy i utskriftsvennlig format. Geitmyra ønsker å pirre nysgjerrighet, dyrke kunnskap og øke matgleden til barn.. For barnetrinnet har de forslag til undervisning i tema Spiselig naturfag, Mat- og helseundervisning for 6. trinn, Matnyttig matte for 4. trinn, Smak og konsistens for 4. trinn og en lærerveiledning.

 

Gyldendal undervisning

Salaby er et digitalt læringsunivers for barnehage og barnetrinnet utgitt av Gyldendal. På Salaby.no finner du en mengde ressurser i alle fag på alle trinn i grunnskolen. Salaby er inndelt i Skoleveien for 1. – 2. trinn, Byparken for 3. – 4. trinn og Kanal S for 5. – 7. trinn. Nettsiden inneholder undervisningsressursen i mat og helse med både fakta, praktiske tips, oppgaver og oppskrifter. Steg for steg filmer med tekst og lyd.  

 

Helsedirektoratet 

På helsedirektoratet sine nettsider kan du finne en rekke kvalitetssikrede faglige råd, brosjyrer, plakater og undervisningsmateriell om kosthold og ernæring. Her kan du også finne en oversikt over de nasjonale kostrådene, samt en egen ressursside for mat og måltid i skolen

 

Iver & Evne 

Oppskriftskort for barn fra ca 4 år som skal lære, og for voksne som skal støtte. Iver & Evne er to små assistenter som skal støtte opp om barn som skal innarbeide grunnleggende kunnskap, ferdigheter og forståelse som trengs for å rocke på kjøkkenet. Oppskriftssystemet er bygd opp av 7 fargeserier: brød/korn, grønnsaker/urter, frukt/bær, småretter/egg, kaker/dessert, fisk/sjømat og kjøtt. Du kan kjøpe pakken med 30 oppskriftskort eller du kan velge dine favoritter.  

 

Matportalen 

Matportalen gir informasjon om sunn og trygg mat fra offentlige myndigheter. Nettsiden inneholder undervisningsmateriell om nøkkelhullet, god ernæring, råd om matpakke, informasjon om kostrådene, matvaremerking og trygg matlaging. Aktivitetsark til bruk i undervisning er tilpasset 1. – 4. trinn og 5. – 7. trinn. Du kan også finne matvaretabellen og kostholdsplanleggeren på denne hjemmesiden. 

Matportalen er utviklet av Mattilsynet i samarbeid med flere andre aktører. Matportalen oppdateres kontinuerlig og fokuserer på ulike tema avhengig av årstiden.

 

Mattilsynet 

Mattilsynet er Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler. På nettsidene deres finner du egne temasider for mat og vann hvor du blant annet kan finne informasjonsmateriell om matproduksjon, matmerking, mathygiene og matsikkerhet. 

 

Matvaretabellen 

Matvaretabellen viser næringsinnhold i en rekke matvarer og matretter og kan brukes til å gjøre utregninger av næringsstoffer i matvarer. 

 

Matvett 

Matvett er en informasjonsressurs med fokus på å redusere matsvinn. På denne nettsiden kan du finne undervisningsmateriell, faktaark og ulike elevoppgaver. 

 

Miljøagentene – Barnas miljøvernorganisasjon 

Nettressurs med for eksempel natursti, aktivitetsark og quiz. Et av aktivitetsarkene har tema Matfatet som inneholder f.eks. hvordan du kan lage et bål, en kjøkkenhage, oppskrift på bjørkesaft, bålbanan, benneslesuppe, løvetannsalat, rognebærgele, pinnebrød, pizza på bål, trollepler. 

 

Nasjonal foreningen for folkehelsen – Smart på mat 

Smart på mat er Nasjonalforeningen for folkehelsens undervisningsprogram for mat- og helsefaget i grunnskolen 5. – 7. trinn. Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som arbeider for å bekjempe demens og hjerte- og karsykdommer. En viktig målsetting er at alle skal ha god kunnskap om sunt kosthold. Smart på mat skal bidra til å lære om mat og helse på en motiverende og positiv måte. Undervisningsprogrammet er under oppdatering i henhold til ny læreplan. 

 

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet  

På våre nettsider kan du finne en rekke undervisningsressurser, inspirasjon og praksiseksempler innen områdene mat, helse og fysisk aktivitet. Ressursene er sortert etter årstrinn og type for å forenkle navigeringen. 

Digitalt fortalte historier i mat og helse er en ressurs som er utviklet for å bygge bro mellom teori og praksis i mat- og helsefaget. Digitalt fortalte historier kan tilpasses alle kompetansemålene i læreplanen. 

En tverrfaglig undervisningsressurs om tema fra jord til bord, sanser, gode valg, måltid, bærekraftig utvikling, tradisjoner, utforsking. 

Undervisningspakke som består av flere økter til hvert av temaene høytid, matkultur, smak- og smaksopplevelser. 

Heftet er ment for 1. – 4. trinn, men kan også passe for de eldste i barnehagen. Syng oppskrifter på vers til kjente melodier og lær om veien fra mat til måltid. Enkle oppskrifter på retter som omelett, havregrøt og fruktsalat er skrevet på vers med melodier fra kjente folkeviser, som «Jeg er havren» og «Pål sine høner». Ved at oppskriftene synges blir de tilgjengelige for barn i alle aldre, og de får lære om ingredienser, mengder og rekkefølge i tilberedningen. Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet er utgiver av denne nettversjonen. 

 

NRK Skole

NRK Skole tilbyr en rekke filmklipp som adresserer de ulike kompetansemålene i læreplanen. På nettsiden er filmklippene sortert både etter kjerneelementene og de spesifikke kompetansemålene i læreplanen i mat og helse for ungdomstrinnet.

 

Norges Sjømatråd

Fiskesprell 

Fiskesprell er et nasjonalt kostholdsprogram som har som mål å øke sjømatkonsumet blant barn og unge utviklet av Norges Sjømatråd. Fiskesprell tilbyr undervisningsmateriell og kurs, og på nettsiden finner du fakta og oppskrifter med fisk og sjømat. Ressursene kan sorteres etter årstrinn. Fiskesprell gir også økonomisk støtte til innkjøp av sjømat til ulike arrangement i skolen. De arrangerer også konkurransen «Kokkesprell» for elever i grunnskolen. 

 

Norsk cøliakiforening 

Norsk cøliakiforening tilbyr informasjon om cøliaki og glutenintoleranse, og på nettsidene deres finner du oppskrifter og tips og triks for å lykkes med glutenfri matlaging. De har også filmer om cøliaki og glutenfri kost, samt informasjon om produktmerking av allergener. 

 

Opplysningskontoret for brød og korn

Opplysningskontoret for brød og korn tilbyr fakta om korn, filmer, grovhetskalkulator og en rekke oppskrifter med korn og kornprodukter. De tilbyr også tematisk materiell om matpakken, måltider, kornartene og veien fra jord til bord. Undervisningspakkene bygger på kompetansemålene etter 7. trinn. 

 

Opplysningskontoret for kjøtt og egg

Matprat er nettsiden til Opplysningskontoret for egg og kjøtt. Her finner du en rekke oppskrifter med disse matvarene i fokus, samt faktaark og informasjon om egg- og kjøttprodukter. Du kan også sortere oppskrifter etter verdensdel for å bli kjent med, og utforske råvarer og matlagingsmetoder som blir brukt i ulike matkulturer. 

Matstart er et nettsted med oppskrifter tilrettelagt for barn utviklet av Opplysningskontoret for kjøtt og egg. Her er illustrerte oppskrifter, steg for steg. Oppskriftene er inndelt etter tema frokost, etter skoletid, middag, kosemat, matpakke. 

Matopedia er et digitalt læreverk i mat- og helse i grunnskolen, med eget materiell tilpasset 5. – 7. trinn. Matopedia er utviklet med utgangspunkt i gammel læreplan (MHE1-01) i mat og helse, men mye av innholdet og leksjonene er relevant også for den nye læreplanen (MHE01-02). Læreverket inneholder blant annet oppskrifter, råvarekunnskap, oversikt over matlagingsteknikker og -metoder. Matopedia er utviklet av Opplysningskontoret for egg og kjøtt. Læreverket er avgiftsbelagt.  

 

Opplysningskontoret for frukt og grønt

Opplysingskontoret for frukt og grønt driver nettsiden frukt.no. Her finner du en rekke oppskrifter med frukt og grønt i fokus, samt faktaark og informasjon om denne matvaregruppen. Her kan du også finne oppskrifter fra ulike deler av verden som kan brukes som utgangspunkt for å utforske råvarer og matlagingsmetoder i ulike matkulturer. 

Skolefrukt er et offentlig tiltak som driftes av Opplysningskontoret for frukt og grønt på vegne av Helsedirektoratet. Skolefrukt sitt mål er å øke inntaket av frukt og grønt blant elever i den norske grunnskolen.

På nettsiden Skolefrukt finner du en digital utgave av Barnas egen kokebok – av elever, for elever!

Konseptet Fra jord til bord er å gi økt kunnskap om frukt og grønnsakers opprinnelse og livssyklus blant elever på 4. og 6. trinn. 

 

Opplysningskontoret for meieriprodukter

Melk.no er nettsiden til Opplysningskontoret for meieriprodukter. På nettsidene deres finner du en rekke oppskrifter med melk- og meieriprodukter. De tilbyr merkenøytral informasjon om melk og meieriprodukter og har laget en rekke undervisningsressurser til bruk i mat- og helsefaget. Undervisningsressursene er utviklet med utgangspunkt i kompetansemål i den gamle læreplanen, men kan tilpasses for å oppnå kompetansemål i den nye læreplanen. 

Følgende undervisningsressurser er utviklet for barnetrinnet: 

Melk.no tilbyr også jodkalkulatoren og kalsiumkalkulatoren. Mange barn og unge får for lite av disse næringsstoffene, og kalkulatorene kan brukes for å beregne inntak av disse næringsstoffene i kosten

Sjekk skolematen 

Sjekk skolematen er en læringsressurs hvor elevene kan forske på skolelunsjen. Elevene kan samle inn informasjon om egen skolelunsj, og med utgangspunkt i disse dataene kan de forske på egen og andres skolemat – se på forskjeller og likheter og lære mer om maten vi spiser. Du kan lese mer om denne ressursen her.

 

Regning i mat og helse  

Regning i mat og helse er en tverrfaglig ressurs som er utviklet med utgangspunkt i gammel læreplan, men den kan tilpasses som ressurs for å oppnå kompetansemål i den nye læreplanen. Ressursen tilbyr to undervisningsopplegget hvor elevene tar i bruk regning som grunnleggende ferdighet i faget mat og helse. 

 

Å beskrive arbeidsprosesser i estetiske fag 

Denne ressursen tar utgangspunkt i skriving som grunnleggende ferdighet og gir eksempler på hvordan man kan bruke skriving i mat- og helsefaget. Dette kan for eksempel gjøres i tegneserieformat, eller ved hjelp av mer tradisjonelle rapporter. Ressursen er utviklet med utgangspunkt i gammel læreplan, men kan også tilpasses for å oppnå kompetansemålene i gjeldende læreplan. 

Lærebøker

 

Andre ressurser

Landslaget for mat og helse i skolen 

Landslaget for mat og helse i skolen (LMHS) er en ideell, faglig medlemsorganisasjon som arbeider for å styrke opplæringen i mat- og helsefaget i utdanningsløpet. LMHS har egne lokallag i ulike deler av landet, og du kan lese mer om disse og arbeidet deres her.