Læremidler i mat- og helsefaget

Her finner du en samling av læremiddelressurser som kan brukes i mat- og helseundervisningen. Oversikten oppdateres jevnlig.

Har du innspill til flere ressurser som bør legges inn i listen kan du sende oss en e-post.

Om oversikten

Vi har knyttet de fleste av læremidlene i denne listen til spesifikke kompetansemål i den nye læreplanen i mat- og helse. Dette er ment som et utgangspunkt, og siden mange av ressursene inneholder flere ulike undervisningsopplegg og informasjonsmateriell vil bruken av ressursen avgjøre hvilke kompetansemål som er relevante.

Listen er utformet for å gi tips, innspill og inspirasjon til deg som underviser i mat- og helsefaget. Vi har ikke gjort en helhetlig vurdering av den faglige kvaliteten i hver enkelt ressurs. Valg av læremidler forutsetter derfor god innsikt i fagets formål, samt kritisk vurdering av hvilken ressurs som er egnet til å arbeide med å oppnå de utvalgte kompetansemålene som er i fokus.

Vi vil gjerne høre om dine erfaringer med bruk av ulike ressurser, og dette samt andre innspill kan sendes til post@mhfa.no

Læremiddeloversikt