Kostholdsplanleggeren

khp.png

Kostholdsplanleggeren er et gratis, nettbasert verktøy hvor du kan finne og beregne næringsinnholdet i matvarer og måltider. Verktøyet er utviklet for undervisning om kosthold og ernæring.

Målgruppe


Elever og de som underviser i mat og helse, restaurant- og matfag og helse- og oppvekstfag, samt undervisning om kosthold og ernæring i høyere utdanning.

Kostholdsplanleggeren er en nettside der du kan beregne summen av næringsinnhold i registrerte matvarer og sammenlikne med norske anbefalinger for inntak av energi og næringsstoffer.

Kostholdsplanleggeren er beregnet til bruk i faget mat og helse på ungdomstrinnet, undervisning for helsefag på videregående og ernærings- og helsefag i høyere utdanning, kostholdsopplæring, ernæringsveiledning og for alle som ønsker å vurdere og planlegge eget kosthold.

Datagrunnlaget i Kostholdsplanleggeren kommer fra:

 

Kostholdsplanleggeren.no

Her ligger nettsiden, med norsk og engelsk versjon.

Veiledningsfilmer

For å sikre at brukerne av Kostholdsplanleggeren får et fullverdig utbytte av nettsiden er det laget åtte veiledningsfilmer. Filmene egner seg godt i undervisning og gjør det enkelt å ta i bruk Kostholdsplanleggeren.

Kostrådene – oppgaver til Kostholdsplanleggeren

Oppgavene er knyttet til kostrådene fra Helsedirektoratet og kombinerer praktiske øvelser med matvarer og bruk av Kostholdsplanleggeren. Oppgavene passer for 8.-10. trinn, men kan også brukes i videregående opplæring, i helse- og oppvekstfag og restaurant- og matfag.

Regning – oppgaver til Kostholdsplanleggeren

Matematikksenteret har utviklet oppgaver for 8.-10. trinn hvor elevene skal vurdere nærings- og energiinnhold i ulike matvarer og sammenlikne priser. De bruker også regning i praktisk arbeid med oppskrifter. Kostholdsplanleggeren vil her være et nyttig verktøy.

Matportalen

Her er ligger brukerveiledninger, bakgrunnsinformasjon og spørsmål og svar om Kostholdsplanleggeren.