Webinarserie for kroppsøving

Webinar kroppsøving

Serien er til deg som underviser i kroppsøving. Webinarene tar blant annet for seg tema som fagfornyelsen, svømmeopplæring, covid-19, tilrettelegging og vurdering . På denne siden finner du en oversikt over opptakene av tidligere webinar.

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet arrangerer i samarbeid med Idrettsklynge vest en webinarserie som har som formål å gi lærere gode innspill i arbeidet med kroppsøving og implementering av læreplanen i faget. 

Webinar