Webinarserie for kroppsøving

bading_16_9.jpg

Serien er til deg som underviser i kroppsøving. Webinarene tar blant annet for seg tema som fagfornyelsen, svømmeopplæring, covid-19, tilrettelegging og vurdering . På denne siden finner du en oversikt over opptakene av tidligere webinar.

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet arrangerer i samarbeid med Idrettsklynge vest en webinarserie som har som formål å gi lærere gode innspill i arbeidet med kroppsøving og implementering de nye læreplanene i faget. 

Webinar

 • Fagfornyinga i kroppsøving

  Ei ny rekke webinar med fokus på kroppsøvingsfaget. Det første webinaret i rekka vart gjennomført 29.januar frå kl. 09.30-11.30, og hadde temaet "Fagfornyinga".

 • Kroppsøving under Covid-19

  Ei ny rekke webinar med fokus på kroppsøvingsfaget. Det andre webinaret i rekka vart gjennomført 11. Mars kl. 14.00 -16.00. Tema for webinaret var "Kroppsøving under Covid-19"

 • Vurdering i kroppsøving

  Temaet "Vurdering i kroppsøvingsfaget", og saman med dyktige ressurspersonar skal vi belyse ulike perspektiv knytta til vurdering i kroppsøving.

 • Tilrettelegging i kroppsøving

  Sammen med dyktige ressurspersoner setter vi fokus på tilrettelegging i kroppsøving for elever med synlige og usynlige særskilte behov.