Verktøy til digital undervisning i kroppsøving

Ingrid_bilde3_b1_16_9.jpg

Her har vi samlet noen utvalgte ressurser som kan egne seg som inspirasjon til digital undervisning i kroppsøving

Her finner du alle våre ressurser for kroppsøving

Utvalgte ressurser 

Aktivitetskassen

Din verktøykasse for kroppsøving og fysisk aktivitet! Aktivitetskassen eies og drives av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Den inneholder aktiviteter og øvelser til nytte både fo...

Fotspor

Fotspor er et program hvor både barn og voksne kan lage sine egne opplevelsesturer og som kan deles med andre som en app. Basert på bruk av GPS.

Foto: Silje Helen Rødland
Foto: Silje Helen Rødland
Naturopplevelse

Friluftsliv er et hovedområde i kroppsøvingsfaget fra 5. trinn til endt videregående. En av utfordringene kroppsøvingslærere oppgir, er å finne tid til friluftslivundervisning innenfor fagets timer...

Svømmedyktig

Svømmedyktig.no er en nettside for deg som underviser i svømming, selvberging og livredning i grunnskolen, eller har ansvar for å tilrettelegge for tilstrekkelig og forsvarlig opplæring.

Eksempel på omvendt undervisning i kroppsøving

Trening av styrke (omvendt undervisning)

Videoressursen kan brukes som en enkeltstående kroppsøvingsøkt, men kan også brukes i en sammenheng der man jobber med styrketrening i en periode (både med egentrening og gjennomføring på skolen). ...

Trening av koordinasjon (omvendt undervisning)

Videoressursen kan brukes som en enkeltstående kroppsøvingsøkt, men kan også brukes i en sammenheng der man jobber med koordinasjon i en periode (både med egentrening og gjennomføring på skolen). R...

Trening av utholdenhet (omvendt undervisning)

Videoressursen kan brukes som en enkeltstående kroppsøvingsøkt eller i en sammenheng der man jobber med utholdenhet i en periode (både med egentrening og gjennomføring på skolen). Ressursen består ...