ASK-basen

askbasen_16_9.png

ASK-basen er en samling med aktiviteter knyttet til fysisk aktiv læring. ASK-basen er utviklet gjennom ASK-prosjektet ved Høgskolen i Sogn og Fjordane (nå Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal).

ASK-basen

ASK

Et utviklings- og forskingsprosjekt som undersøkte om økt fysisk aktivitet i samspill med de tradisjonelle fagene påviket skoleprestasjon, trivsel og helse. Les mer om ASK-prosjektet