Mat og måltid forankret i årsplanen

253429321_16_9.jpg

Barnehagens arbeid med mat og måltid bør forankres i årsplanen. Hva som skal være målet med mat- og måltidsaktivitetene i din barnehage påvirkes av den enkeltes barnehage rammebetingelser. Årsplanen skal vise hvordan barnehagen vil arbeide for å omsette rammeplanens formål og innhold og barnehageeierens lokale tilpasninger til pedagogisk praksis.

Mat og måltid i årsplanen

Mat og måltider har fått et større og tydeligere fokus i rammeplanen for barnehagen som kom i 2017. Det er blant annet løftet fram at:

  • Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner
  • Barnehagen skal legge til rette for at barna opplever matglede og matkultur
  • Personalet skal legge til rette for at måltidet og matlaging bidrar til måltidsglede, deltagelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna.
  • Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barnehagen motiveres til å spise sunn mat
  • Barna blir kjent med egne behov og utvikler gode vaner for hygiene og et variert kosthold
  • Barna for innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid.

Refleksjonsspørsmål 

  • Har vi inkludert mat- og måltidsaktivitetene i vår barnehage i årsplanen?
  • Hvordan kan vi bruke matlaging og måltidet som gode pedagogiske arenaer for å nå målene i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)?

Inspirasjon og aktiviteter dere kan gjøre sammen med barna:

Måltidet som pedagogisk arena (PDF)

For å inspirere barnehager i måltidsarbeidet har vi, sammen med andre nasjonale sentre, utvikla et hefte som viser hvordan ulike fagområder kan integreres i måltidet.